Minibems


Minibems
Opgericht in 2013, UK, nu naar Benelux. Core business is verhogen van efficiency van (lokale) warmtenetwerken door het inzichtelijk maken en optimaliseren van de warmtevraag. Hierdoor wordt de efficiency substantieel verhoogd, kosten en CO2 uitstoot verlaagd. Een combinatie van hardware en intelligente software maakt monitoren en balanceren van warmtevraag en aanbod t/m appartement mogelijk.

Visie op de energietransitie

Door het verhogen van de efficiency van warmtenetwerken wordt de vraag naar levering van warmtebronnen verlaagd, waardoor meer (duurzame) warmte beschikbaar komt met dezelfde hoeveelheid warmte opwek. Op deze manier kunnen meer gebouwen van duurzame warmte worden voorzien.

De energietransitie in praktijk

Management van warmtesystemen op afstand, in combinatie met machine learning en IoT, leiden tot efficiënter warmtegebruik, minder onderhoudskosten en hetzelfde comfort voor de afnemers, bewoners. Lees meer in de Brochure Minibems.

 Categorie

Exploitatie, Beheer
Fabrikant, Leverancier
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Warmtemanagement
Systeem hardware en software
Verhoging efficiency en verlaging kosten


Website

www.minibems.com