MPAI > Meij Projectmanagement Advies en Inspectie


MPAI > Meij Projectmanagement Advies en Inspectie
Door jaren lange ervaring vanuit inspectie en adviseur voor Electrische-, gas-, waterinstallaties en aanleg van warmteleidingen middels projectleiding van toegevoegde waarde bij begeleiding van projecten in opdracht van nutsbedrijven in de ruimste zin van het woord.

Visie op de energietransitie

Collectieve warmte is een middel om de enrgietransitie te doen slagen. Zoveel mogelijk gebruik makend van restwarmte daar waar mogelijk en kort bij de bron.

De energietransitie in praktijk

Als projectleider betrokken bij groot aantal klein en grootschalige warmte projecten. Namens nutsbedrijven in het zuiden des land.Categorie

Bouw, Realisatie
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Projectleiding civieltechnisch als installatietechnisch warmte en koude


Website

www.mpai.nl