OGA Amsterdam


OGA Amsterdam
Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam geeft vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam en realiseert daarmee gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht uitgeven daarvan; het beheer van onroerend goed en financieel-economische begeleiding en management van ruimtelijke projecten.Categorie

Ontwikkeling
Overheid


Website

www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/grond-en/