Physics for all


Physics for all
De expertise van Physics for All ligt primair op het gebied van de dynamica van stroming in leidingnetwerken voor gassen en vloeistoffen. Daarbij gaat het bovenal om de regeling en optimalisatie van het netwerk als geheel en ook van de apparatuur die onderdeel is van het netwerk. Die apparatuur betreft statische apparaten zoals warmtewisselaars, warmtebuffers, etc. als ook pompen en compressoren.

Visie op de energietransitie

Wij willen betrokken raken in de modellering van bestaande en in aanbouw zijnde netwerken om die te optimaliseren. Tevens willen wij werken aan de ontwikkeling van toekomstige netwerkconcepten, energiedragers en energieopslagapparaten.

De energietransitie in praktijk

Voor de energietransitie is de ontwikkeling van warmtenetwerken noodzakelijk. Daartoe moeten lokale en centrale duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, worden ontwikkeld en is grootschalige warmteopslag, zoals WKO, nodig. De kosten van warmtetransport en opslag moeten omlaag om warmtenetten haalbaar te maken. Dit kan onder andere door schaalvergroting en geavanceerde netwerkconcepten.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Onderzoek, Onderwijs


Kernactiviteiten

Onderzoek en advisering
Netwerken
Stroming
Warmte-overdracht
Pompen
Compressoren