Provincie Gelderland


Provincie Gelderland
De Provincie Gelderland heeft energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame opwekking als een van haar vijf speerpunten. In dat kader financiert de provincie onder meer mee aan het warmtenet van afvalenergiecentrale ARN in Nijmegen.Categorie

Ontwikkeling
Overheid


Website

www.gelderland.nl