Provincie Noord-Brabant


Provincie Noord-Brabant
De provincie Brabant is een middenbestuur en daarmee een schakel tussen gemeenten en Rijk. In onze omgevingsvisie hebben wij als ambitie geformuleerd dat in 2030 50% van de energie duurzaam wordt opgewekt, en in 2050 100%.

Visie op de energietransitie

Wij werken op dit moment (najaar 2018) aan het opstellen van onze Energieagenda 2019 - 2030. Daarin is opgenomen welke principes en strategie wij hanteren ten aanzien van de energietransitie.

De energietransitie in praktijk

Brabant werkt via het Uitvoeringsprogramma Energie aan de energietransitie. Via voorbeeldprojecten brengen we de kracht van Brabant in praktijk b.v. op de gebieden elektrisch vervoer, innovaties op het gebied van solar energy, verduurzaming van projecten voor restwarmtebenutting zoals het Amernet.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Beleidsontwikkeling en uitvoering
Energieneutrale industrie
Aardgasvrije wijken


Website

www.brabant.nl