RebelGroup


RebelGroup
170 Rebels werken vanuit onze kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Washington D.C., Johannesburg en Manilla aan spraakmakende projecten in maatschappelijk relevante sectoren. We geloven in kleinschaligheid en ondernemerschap. Rebel bestaat uit een verzameling van kleine bedrijven waarin medewerkers ook aandeelhouder zijn. Bedrijven die niet alleen adviseren, maar daar ook in investeren.

Visie op de energietransitie

In 2050 delen we de wereld met circa 9 miljard bewoners – met een snel toenemende levensstandaard. Dat is natuurlijk positief. Het zorgt echter ook voor een toenemende vraag naar water en energie en dat resulteert in meer afval en uitstoot. Een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening vraagt om een kentering. In de manier van denken en werken. Bij Rebel hebben we van nature een niet-traditionele aanpak: we zwemmen graag tegen de stroom in. Onze creativiteit is meer dan ooit nodig om richting CO2-neutraliteit van de energievoorziening te bewegen en ‘van gas los’ te komen. Met vernieuwende samenwerkingsmodellen, businesscases, financieringsstructuren en alternatieve verdienmodellen komen we tot innovatieve oplossingen.

De energietransitie in praktijk

Rebel adviseert, investeert en implementeert in energieprojecten. Onze kracht ligt bij het tot stand brengen van nieuwe combinaties van partijen die nodig zijn in het vermarkten van vernieuwing en het zakelijk onderbouwen van deze nieuwe samenwerkingsvormen. Rebel is in Nederland toonaangevend in haar financieel-economische advisering op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Rebel adviseert over strategie, prikkels, wetgeving en sturing, financieringen, bekostiging, investeringsbeslissingen en innovatieve samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen (PPS).Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Duurzaamheidsadvies
Oplossingen voor de energietransitie
Klimaatadaptatie
Duurzaam watergebruik
Slimme afvalscheiding en recycling.


Website

www.rebelgroup.com