Roseboom


Roseboom
Wij leggen in opdracht warmtenetwerken aan waarbij alle bijkomende onderdelen (bodemverontreiniging, omgevingsmanagement, etc.) kunnen worden meegenomen zodat een totaal-oplossing wordt geboden.

Visie op de energietransitie

De wereld om ons heen verandert in snel tempo, zo ook het inzicht hoe wij om moeten gaan met onze energievoorzieningen. Door actief deel te nemen aan deze verandering, denken wij een positieve bijdrage te leveren (zowel de continuïteit van ons bedrijf als ook aan de realisatie om de verandering gestalte te geven).

De energietransitie in praktijk

Binnen ons bedrijf is maximale aandacht hoe wij onze diensten kunnen inzetten om onze visie te realiseren. Dit gebeurt binnen de gehele organisatie. Wij spreken elkaar hierop aan en dragen onze visie duidelijk naar buiten uit.Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie


Kernactiviteiten

Warmtedistributeur
Aanleg warmtenetwerk
Transport
Turn-key projecten


Website

www.roseboomede.nl