Saxion


Saxion
Het lectoraat Duurzame Energievoorziening is een kenniscentrum op het gebied van duurzame energie en specifiek warmte. Wij voeren onderzoek- en ontwikkelingsprojecten uit voor opdrachtgevers, bedrijven en overheden. Het lectoraat beschikt over 23 docent-onderzoekers die in projecten samenwerken met studenten van uiteenlopende technische, economische en bestuurlijke opleidingen.

Visie op de energietransitie

Het lectoraat Duurzame Energievoorziening heeft als visie een decentrale, slimme energievoorziening waarin vraag en aanbod van duurzame energie zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht zijn. Dit wordt bereikt door een mix van oplossingen, zowel individueel (gebouw of bedrijfsgebonden) als collectief (warmtenetten, nieuwe gasnetten, duurzame elektriciteitsnetten). Daarnaast zijn in onze visie sectorkoppeling (warmte, elektriciteit, brandstoffen), opslag van energie en slimme sturing belangrijk om decentraal evenwicht in de energievoorziening voor elkaar te krijgen.

De energietransitie in praktijk

Wij dragen bij aan de realisatie van onze visie door het uitvoeren van onderzoeksprojecten die leiden tot doorbraken in technologie, disseminatie van de resultaten en opleiding van jonge mensen die een belangrijke rol gaan spelen in de energievoorziening van morgen.Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs


Kernactiviteiten

Warmtenetten
Zonneenergie
Smart energy
Bio-energie


Website

www.saxion.nl/onderzoek/areas-and-living/duurzame-energievoorziening