Pipeliner


Pipeliner
Stichting Pipeliner heeft als missie om de Nederlands-Vlaamse branche van ondergronds buisleidingen transport te ondersteunen in het borgen en overdragen van kennis op verschillende niveaus door (potentiële) professionals persoonlijk, vakinhoudelijk en maatschappelijk te laten groeien middels kwaliteitsvolle opleidingen.

Visie op de energietransitie

De branche van ondergronds pijpleidingen transport staat in de energietransitie voor een enorme uitdaging. Zowel in kwantiteit als snelheid staan grote uitdagingen voor ons. Professionals uit de gehele keten zijn nodig om juiste beslissingen te nemen en de uitvoering op zich te nemen.

De energietransitie in praktijk

Pipeliner werd begin jaren 2000 opgericht met een drieledig doel, namelijk:
1.    Het (doen) ontwikkelen, verzamelen en verspreiden van kennis m.b.t. ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
2.    Het stimuleren van kennisuitwisseling van, naar en tussen de personen die op professioneel vlak betrokken zijn bij ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen, de zogenaamde “pipeliners”;
3.    Het bevorderen van de maatschappelijke herkenbaarheid van de “pipeliner” als beroep.

 

Dit doel tracht Pipeliner te verwezenlijken door:
1.    Initiatieven te nemen en/of te ondersteunen m.b.t. onderzoek naar en onderwijs over ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
2.    Breed te communiceren over ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen, en de “pipeliner” als beroep, en samenwerkingen met diverse verenigingen, partijen, stakeholders ea uit de branche en daarbuiten aan te gaan.
 

Vandaag weet Pipeliner zo al de huidige generatie “pipeliners” te versterken d.m.v. van de Master of Pipeline Technology (HBO / hogeschool) en de Beroepsopleiding Pipeliner (MBO / technisch). Binnen afzienbare tijd hoopt Pipeliner ook de toekomstige generatie “pipeliners” al in het regulier onderwijs te vormen d.m.v. stages, onderzoek, lessen en vakken die handelen over ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen. Bij dit alles houdt Pipeliner haar waarden “Kennis, ervaring en persoonlijke ontwikkeling” hoog in het vaandel.

 

De Master of Pipeline Technology (MPT) is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een vaste waarde en unieke opleiding in de kabel- en leidingwereld van de lage landen. Sinds 2003 heeft deze opleiding al ruim 300 alumni afgeleverd welke inmiddels diverse (hoge) posities in de branche bekleden. Het doel van de opleiding is dan ook, naast kennis bijbrengen, ervaring uitwisselen en het eigen netwerk uitbreiden, de persoonlijke groei stimuleren en zo toekomstige managers, adviseurs en specialisten in dit vakgebied afleveren. De opleiding duurt in totaal 2,5 jaar met in de eerste fase (1 jaar) een programma dat leidt tot het certificaat “Technisch Pijpleidingingenieur” en in tweede fase (1,5 jaar) een programma dat leidt tot het gegeerde diploma van “Master of Pipeline Technology”. Pipeliner verzorgt onder meer de inhoudelijke ondersteuning en waakt over de actualiteit, terwijl Avans+ instaat voor de organisatie en de accreditatie van de opleiding.

 

Sinds kort bestaat ook de mogelijkheid om op een meer flexibele manier deel te nemen aan deze opleiding, namelijk in de vorm van 6 afzonderlijke Masterclasses, welke open staan voor deelnemers die zich niet (meteen) wensen te engageren voor de hele opleiding. De volgende 6 Masterclasses worden aangeboden: Pijpleidingtransport, Ontwerp, Aanleg, Bedrijfsvoering en onderhoud, Maatschappelijke inpassing, Juridische aspecten.

 

Een aantal jaar geleden, in 2018, heeft Pipeliner, i.s.m. Litecad, ook de Beroepsopleiding Pipeliner als tweede opleiding gelanceerd. In korte tijd is ook deze opleiding uitgegroeid tot een vaste waarde in de kabel- en leidingwereld. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de (technische) aspecten over het hele vakgebied heeft deze opleiding ook als doel de persoonlijke vaardigheden van de deelnemers in de werkcontext – projectmatig werken, rapporteren en presenteren – te stimuleren. Deze opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar en biedt enerzijds nieuwkomers de kans de branche beter te leren kennen en anderzijds meer ervaren deelnemers een totaaloverzicht en kennis van het gehele proces. Uiteraard is het uitbreiden van het eigen netwerk ook hier een mooie meerwaarde die nog lang na de opleiding zijn vruchten afwerpt op zowel persoonlijk als professioneel vlak voor de deelnemers.

 

Beide opleidingen worden gegeven door een team van (praktijk)docenten, waaronder verschillende uit de Warmtewereld. Specifiek lessen en opdrachten richten zich dan ook op warmtenetten en de stedelijke omgeving waardoor de opleidingen ook gegeerd zijn bij verschillende leden van Stichting Warmtenetwerk, gaande van leidingeigenaren, over aannemers tot ingenieursbureaus.

 Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs


Kernactiviteiten

Onderwijs
ondergrondse buisleidingen
kennisdeling
persoonlijke groei


Website

www.pipeliner.nl