Stichting Pipeliner


Stichting Pipeliner
Stichting Pipeliner heeft als missie om de Nederlands-Vlaamse branche van ondergronds buisleidingen transport te ondersteunen in het borgen en overdragen van kennis op verschillende niveaus door (potentiële) professionals persoonlijk, vakinhoudelijk en maatschappelijk te laten groeien middels kwaliteitsvolle opleidingen.

Visie op de energietransitie

De branche van ondergronds pijpleidingen transport staat in de energietransitie voor een enorme uitdaging. Zowel in kwantiteit als snelheid staan grote uitdagingen voor ons. Professionals uit de gehele keten zijn nodig om juiste beslissingen te nemen en de uitvoering op zich te nemen.

De energietransitie in praktijk

Binnen, zowel de Master-opleiding Pipeliner als de door ons ondersteunde Beroepsopleiding Pipeliner is toenemende aandacht voor warmte/ koude transport en -distributie. Dit is te zien in de bedrijfsachtergrond van de deelnemers, de docenten, de lesonderwerpen en afstudeeronderwerpen.

 Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs


Kernactiviteiten

Onderwijs
ondergrondse buisleidingen
kennisdeling
persoonlijke groei


Website

www.pipeliner.nl