Suncom Energy


Suncom Energy
Suncom Energy is een snelgroeiende startup waar hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een efficiënte en goedkope manier om warmte uit zonne-energie te winnen. De gewonnen warmte kan direct worden toegepast, opgeslagen voor later gebruik of worden omgezet naar elektriciteit. Hiermee bied Suncom een product wat in staat is 24/7 duurzame energie te leveren.

Visie op de energietransitie

Voor het realiseren van de energietransitie is het belangrijk dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt. Het vinden van duurzame vormen van warmte- en energiewinning is daarom essentieel. Suncom ontwikkelt hiervoor een uitstekende oplossing die breed inzetbaar is en kan worden toegepast in samenwerking met bestaande warmte-infrastructuur.

De energietransitie in praktijk

Er wordt veel tijd besteed aan het verder ontwikkelen en verbeteren van de Suncom producten. Hierdoor maken we ons eigen product nog efficiënter en duurzamer en doen we belangrijke kennis op over duurzame energieproductie.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Financiering
Onderzoek, Onderwijs
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Ontwikkeling van geconcentreerde zonne-energie panelen


Website

www.suncom-energy.com