ToekomstSterk Consultancy


ToekomstSterk Consultancy
ToekomstSterk is een groep ervaren adviseurs, projectmanagers en young professionals die werken aan stedelijke transformatie. Wij doen projecten in de energietransitie, werken aan klimaatadaptatie en ontwikkelen circulaire concepten. We hebben een gebiedsgerichte insteek en zijn thuis in de wijk.

Visie op de energietransitie

We hebben een gebiedsgerichte insteek en zijn thuis in de wijk. We beschikken over de lange adem en het geduld dat voor het ontwikkelen van levensvatbare concepten nodig is en om deze uit te voeren.

De energietransitie in praktijk

Advisering en ontwikkeling van warmte-concepten in het kader van aardgasvrij ten behoeve van gemeenten.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Onderzoek, Onderwijs
Overig


Kernactiviteiten

Advisering en projectmanagement wijkontwikkeling
energietransitie en klimaatadaptatie


Website

www.toekomststerk.nl