TU Delft


TU Delft
De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om haar hoge standaard van onderzoek en onderwijs. De TU Delft heeft talloze contacten met regeringen, handelsorganisaties, consultancy’s, de industrie en het midden- en kleinbedrijf.

Visie op de energietransitie

In de transitie naar een volledig duurzame Nederlandse samenleving speelt warmte een grote rol. Om vraag en aanbod efficient aan elkaar te koppelen zijn echter niet alleen hoeveelheid en locatie, maar ook temperatuurniveau, tijd en voor (rest)warmte- en koudebronnen, de beschikbaarheid op de lange termijn van belang.

De energietransitie in praktijk

Naast het ontwikkelen van technische concepten op vele gebieden werkt de TU Delft ook aan energietransitiestrategieen, en brengt vraag- en aanbodpotenties in de gebouwde omgeving in kaart.Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs


Kernactiviteiten

Stedelijke energietransitiestudies
Energiepotentiekartering
Verduurzamingsmethodieken


Website

www.tudelft.nl