Van der Feltz advocaten N.V.


Van der Feltz advocaten N.V.
Van der Feltz advocaten is een gespecialiseerd nichekantoor. Ons team van advocaten volgt de ontwikkelingen van de energietransitie op de voet. Wij begeleiden zowel partijen in de private sector (ontwikkelaars, aannemers en industrie), als overheden, energiebedrijven en netbeheerders bij projecten voor opwekking van energie uit duurzame energiebronnen en nieuwe energie-infrastructuur.

Visie op de energietransitie

"Het streven naar aardgasvrije wijken, energieneutrale nieuwbouw en CO2-reductie in de industrie heeft de ontwikkeling van warmte in een stroomversnelling gebracht en geeft ook aanleiding tot veel juridische vragen over: de marktordening (wie legt warmtenetten aan, tegen welke tarieven en voorwaarden wordt warmte geleverd), de ruimtelijke ordening (waar worden welke warmtebronnen ontwikkeld), de gunning (hoe worden concessies verdeeld en aan wie?). Deze vragen worden in diverse juridische kaders beantwoord: Klimaatakkoord, Warmtewet, Omgevingswet, Mijnbouwwet (geothermie), Omgevingsplan, Warmteplan, die op dit moment nog niet vaststaan en die zoveel mogelijk op elkaar moeten aansluiten om de beeogde duurzaamheidsdoelen te bereiken."

De energietransitie in praktijk

Wij adviseren ondernemingen en overheden bij het interpreteren en toepassen van de juridische kaders, maar ook met het vormgeven hiervan. We denken mee over onderwerpen als de aanleg van warmtenetten, de ontwikkeling van warmtetransitievisies, de inzet van restwarmte, vergunningen voor geothermie.

Michelle de Rijke (partner bij Van der Feltz advocaten): “Ondernemingen en overheden weten ons te vinden als gesprekspartner in het dynamische proces van de energietransitie. Samen zoeken we naar oplossingen, soms buiten de gebaande juridische paden, om duurzaamheidsdoelstellingen en projecten te realiseren.”Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Advocatenkantoor
Strategische juridische advisering
Creatieve innovatieve oplossingen
Geschilbeslechting


Website

www.feltz.nl