Van Doorne N.V.


Van Doorne N.V.
Van Doorne is een onafhankelijk Nederlands kantoor van advocaten, fiscalisten en notarissen. Met circa 188 juristen adviseren wij onze cliënten al 90 jaar op de voor hen van belang zijnde rechtsgebieden. Onze juristen worden internationaal erkend als vooraanstaande experts, zowel op hun vakgebied als in de sectoren waarin zij opereren.

Visie op de energietransitie

Projecten die in het kader van de energietransitie worden geïnitieerd vragen om een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak. Elk vraagstuk binnen de energietransitie kent een eigen dynamiek en vraagt om goede samenwerking en afstemming. Ons Energieteam is bij uitstek geëquipeerd om de nodige bijstand te verlenen.

De energietransitie in praktijk

De sectorale wet- en regelgeving kent een korte houdbaarheidsdatum. Daar komt bij dat het tempo van de energietransitie wordt opgevoerd. Wij staan met onze multidisciplinaire teams midden in deze actualiteit en daardoor kunnen wij de kansen en beperkingen optimaal benutten. Dat resulteert in creatieve en praktische toepasbare oplossingen.Categorie

Overig
Overig


Kernactiviteiten

Energietransitie
Duurzaam
Renewables
Mobiliteit
Industrie
Warmte
Elektriciteit


Website

www.vandoorne.com