Veolia Nederland B.V.


Veolia Nederland B.V.
Veolia voorziet klanten van duurzame energie en utilities. We gebruiken bijvoorbeeld restproducten uit productieprocessen als brandstof voor het genereren van energie door gebruik te maken van thermische en biogas oplossingen. Veolia Energie Netwerken is een gespecialiseerde business unit die zich richt op onderhoud, beheer en optimalisatie van stadsverwarmingsinstallaties.

Visie op de energietransitie

Onze missie is om ervoor te zorgen dat bronnen niet uitgeput raken door schaarse grond- en brandstoffen te beheren en alternatieve grond- en brandstoffen te creëren. Wij zetten ons in voor de vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie. Dat doen wij door onze klanten duurzame oplossingen te bieden met betrekking tot energie, water en secundaire grondstoffen. Wij werken met onze klanten samen om schaarse grond- en/of brandstoffen te beheren maar ook door deze grond- en/of brandstoffen zo efficiënt mogelijk te benutten.

De energietransitie in praktijk

De stadsverwarmingsoplossingen van Veolia zijn bestemd voor het leveren van de beste energie-efficiëntie voor de bedrijven en stedelijke gebieden die zij bedienen, door gebruik te maken van verschillende brandstofbronnen. Dat kunnen W2E-installaties (waste to energy, afval naar energie), lokale biomassa, traditionele bronnen of het gebruik van restwarmte zijn.Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Beheer & onderhoud
Optimalisatie van warmtenetten
Opwek + distributie & aflevering


Website

www.veolia.nl