Vereniging Afvalbedrijven


Vereniging Afvalbedrijven
De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de circulaire economie.

Visie op de energietransitie

De transitie naar de circulaire economie vereist niet alleen dat we op een andere manier omgaan met grondstoffen en materialen, maar ook dat de afhankelijkheid van (eindige) fossiele brandstoffen - vooral met het oog op het klimaat - wordt verminderd en uiteindelijk geminimaliseerd.

De energietransitie in praktijk

De afvalsector levert een significante bijdrage aan het behalen van de doelstellingen voor duurzame energie. De sector levert momenteel bijna een vijfde van de duurzame energieproductie in Nederland. De Vereniging Afvalbedrijven neemt deel aan het opstellen van het Klimaatakkoord.Categorie

Brancheorganisatie
Overig


Kernactiviteiten

Belangenbehartiging afvalketen
Verbinden
Partner circulaire economie


Website

www.verenigingafvalbedrijven.nl