Visser & Smit Hanab


Visser & Smit Hanab
Visser & Smit Hanab is al meer dan 150 jaar de specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur, hoogspanningsstations en -tracés. Wij ontwikkelen, bouwen en onderhouden verbindingen, netwerken en installaties op het gebied van energie, water en chemie. Kernwaarden bij al onze projecten zijn: veiligheid, duurzaamheid, integriteit, kwaliteit en vakmanschap.

Visie op de energietransitie

De wereld is hard aan het veranderen. Doel van Visser & Smit Hanab is om binnen deze veranderingen samen met onze opdrachtgevers een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Nederland wil minder gas gebruiken en minder CO2 uitstoot. Daarvoor zijn warmtenetwerken voor huizen en bedrijven een goed alternatief. Wij willen met onze klanten en leveranciers, de energietransitie naar duurzame energie realiseren. Ons streven is emissievrij 2030.

De energietransitie in praktijk

Visser & Smit Hanab heeft al vele warmteprojecten gerealiseerd en biedt kennis, ervaring en eigen vakmensen op het gebied van ontwerp & aanleg van warmtetracés en -stations. Met veel aandacht voor veiligheid en omgevingsfactoren maken wij zo ieder warmteproject tot een succes. Wij pakken het projectmanagement op en zijn ook nog van oudsher thuis in de vervaardiging van zinkers om waterwegen te kruisen en gestuurde boringen voor het kruisen van bijvoorbeeld gevoelig natuurgebied, bebouwing of (spoor) wegen. Kijk voor meer warmteprojecten op onze website.

 Categorie

Aannemer
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Ondergrondse infra
Industrie
Warmtenetwerken
Elektriciteit
Leidingwerk
Distributie


Website

www.vshanab.nl