Waterbedrijf Groningen


Waterbedrijf Groningen
Drinkwater voor de provincie Groningen is de hoofdtaak van Waterbedrijf Groningen. Maar het bedrijf is ook actief op gebied van industriewater, riolering, WKO (warmte- en koudeopslag) en wil een rol gaan spelen bij warmtenetten.Categorie

Exploitatie, Beheer
Overheid


Website

www.waterbedrijfgroningen.nl