Withthegrid


Withthegrid
Withthegrid ontwikkelt oplossingen voor het monitoren van ‘asset health’ en het analyseren van meetdata ten behoeve van onderhoudsbeslissingen voor (o.a.) warmtenetten. Withthegrid ontwikkelt zelf sensoren en werkt met reeds aanwezige IoT-sensoren of sensoren van derden. Centraal staat het Asset Monitoring Platform waar IoT-data grafisch en geografische gepresenteerd wordt voor nadere analyse.

Visie op de energietransitie

Warmtenetten spelen een belangrijke rol in de transitie naar 'aardgasvrij'. Integraal operationeel beheer van bron tot klant is nodig om investeringen rendabel te maken bij een hoge leveringszekerheid en aanvaardbare kosten voor eindgebruikers. Asset monitoring speelt hierbij een belangrijke rol en is door nieuwe technologie en dalende kosten steeds breder inzetbaar.

De energietransitie in praktijk

Withthegrid werkt voor klanten in de warmte-, water-, gas- en elektriciteitsdistributie. Oplossingen voor het monitoren van kathodische bescherming, voor lekdetectie, voor vacuumcontrole, voor oliedrukmeting van hoogspanningskabels vinden inmiddels toepassing. Belangrijkste voordelen zijn een verminderd beroep op (schaars) technisch personeel voor inspecties, levensduurverlenging en verlaging van faalrisico’s (service onderbreking, milieuschade en andere kosten).Categorie

Exploitatie, Beheer
Ingenieursbureau, Dienstverlener


Kernactiviteiten

Asset Monitoring
Anomalie Detectie


Website

www.withthegrid.com