WR College


WR College
Een innovatief nieuw opleidingsinstituut dat versneld MBO opleidingen verzorgt in elektra, gas, water en warmte.

Visie op de energietransitie

Door praktijk en theorie gericht op de toekomst op elkaar aan te laten sluiten.

De energietransitie in praktijk

Breed toekomstige monteurs opleiden in een versneld veranderende wereld gericht op alternatieve energiebronnen.Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs


Kernactiviteiten

MBO opleidingen
Verzorgen in infra


Website

www.wr-college.nl