Ymere


Ymere
Ymere ontwikkelt op grote schaal nieuwe projecten voor woningen en maatschappelijk vastgoed, maar is ook actief met herstructurering van bestaande wijken in het kader van stedelijke vernieuwing. Andere kernpunten zijn leefbaarheid, kunst en architectuur, monumenten, groen en zorg.

Visie op de energietransitie

Warmtenetten zijn voor ons belangrijk en in dichte bestaande bebouwing is het tot op heden eigenlijk de enige financieel en technisch haalbare oplossing.

De energietransitie in praktijk

Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp) en hebben circa 74.000 woningen in beheer.

Voor de aanpak van onze woningen heeft Ymere een No-Regret aanpak ontwikkeld. Deze aanpak is erop gericht de woningen zo goed mogelijk te isoleren en daarmee voor te bereiden op toekomstige installatie concepten, waarbij warmtenetten (geothermie/stadwarmte/biomassa) voor bepaalde gebieden een optie zijn. Denk hierbij vooral aan delen van Amsterdam en Almere. Maar ook in Haarlem waar nog geen warmtenet ligt wordt voor de wijk Schalkwijk de mogelijkheid voor een warmtenet onderzocht.Categorie

Bouw, Realisatie
Ontwikkeling
Woningcorporatie


Website

www.ymere.nl