Decentrale Energie Centrale (DEC-Noord) in Hengelo officieel geopend

Geplaatst op 13-06-2019 door Stichting Warmtenetwerk

PERSBERICHT | Donderdag 6 juni 2019 werd de Decentrale Energie Centrale (DEC-Noord) in Hengelo officieel geopend. Deze aangelegenheid werd door de realisatie-partners van het project aangegrepen om een debat te organiseren over het klimaat en duurzame energie: het klimaatstatafeldebat. Bestuurders, jongeren en mensen uit het bedrijfsleven en de politiek debatteerden over dromen voor de toekomst op het gebied van duurzaamheid onder leiding van Helga van Leur.


Gemeente Hengelo, Ennatuurlijk, Energiefonds Overijssel en Firan organiseerden het debat. Namens Firan nam directeur Andre Meijer ook deel aan het debat, en stond achter de statafel ‘energie’. Onder andere Diederik Samson, Thomas Rau (architect en innovator vooral bekend om zijn duurzame en ciculaire gebouwen), en wethouder Claudio Bruggink namen ook deel en debatteerden over de vraag: “Wat moeten we in Nederland doen om de bebouwde omgeving versneld te verduurzamen?”

Gevoel van urgentie moet groter
‘We moeten zorgen dat we de mensen meekrijgen. Er moet aandacht blijven voor het goed informeren van inwoners. Het gevoel van urgentie moet groter’, aldus Harry Rupert van Welbions. Dat vonden Claudio Bruggink en Annemieke Traag van de statafel ‘overheid’ ook. ‘We moeten als overheden ruimte bieden aan verschillende initiatieven, van jong naar oud. Die mogen we niet in de weg zitten.’ De statafel ‘bouwers’, oppert dat CO2 een prijskaartje moet krijgen. ‘Bedrijven moeten een bepaald bedrag betalen voor hun uitstoot. CO2 is niet kosteloos. En het geld moet gebruikt worden voor het vinden van duurzame oplossingen’, concluderen Lucas Haafkes van Bouwend Nederland en duurzame architect Thomas Rau ondersteund door een leerling van Lyceum de Grundel. Daarentegen lukt de energietransitie niet als we het aan de markt overlaten, brengt Joke Hofman, bestuurslid van Aedes in. ‘De overheid moet duidelijk zijn in wat kan en niet kan en moet visie laten zien.’ Maatschappelijke gedrevenheid van bedrijven en organisaties versnelt ook de verduurzaming. ‘Het warmtenetproject in Hengelo is daarvan een mooi voorbeeld. Nouryon die gratis industriële restwarmte levert voor de verwarming in Hengelo’, aldus Andre Meijer.

Echte stap om klimaatneutraal te worden
De ambitie van Gemeente Hengelo is om op termijn 5.000 woningen en 500.000 m² aan bedrijven en instellingen te voorzien van duurzame industriële restwarmte. De realisatie en ingebruikname van DEC-Noord is het sluitstuk van de aanleg van het transportnet van het warmtenet. Ook wel ‘ruggengraat’ of ‘backbone’ genoemd. Joep Weerts van Ennatuurlijk: ‘We zetten vandaag een echte stap om klimaatneutraal te worden met een architectonisch gebouw dat ruimte biedt voor de groei van het warmtenet.’


Bron: persbericht van Firan

Lees ook onze andere berichten