Aanbeveling Waterkwaliteit opgesteld door stuurgroep Warmtenetwerk

Geplaatst op 02-02-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Afgelopen maanden is de stuurgroep Waterkwaliteit van Stichting Warmtenetwerk druk bezig geweest. Op 19 januari werd een tweede online meeting gehouden. Diverse werkgroepen zijn geformeerd die aan de slag gaan met een aanbeveling voor Waterkwaliteit.

 

Het idee hiervoor is ontstaan tijdens de bijeenkomsten van de stuurgroep richtlijn warmtemeting, vertelt Ed Kerckhoffs adviseur bij Innoforte en lid van deze stuurgroep. “We zagen dat er door problemen met waterkwaliteit defecten ontstonden in warmtemeters. Als een jonge meter binnen vijf jaar afgekeurd wordt, kan dat bijvoorbeeld aan slechte waterkwaliteit liggen. Veel bedrijven doen al iets aan waterkwaliteit. Maar er zijn geen recente praktische Nederlandse regels voor. De meeste bedrijven werken nog met een oude KEMA-norm uit de jaren negentig.”

 

Voorbehandeling
Waterbehandeling is in veel gevallen nodig om pompen en warmtewisselaars te sparen, legt Kerckhoffs uit. “Water moet in veel gevallen voorbehandeld worden omdat er bijvoorbeeld te veel kalk in zit of te veel ijzers, zouten of mineralen. We kwamen er na een belrondje achter dat veel bedrijven wel iets aan waterbehandeling doen, maar sommigen ook niet. Daarom hebben we besloten om vanuit het Warmtenetwerk een werkgroep op te zetten om zo tot een aanbeveling te komen waarvan bijvoorbeeld ook kleinere partijen gebruik kunnen maken.”

 

Engelstalige norm
Er bleek al wel een Engelstalige NEN-norm over waterkwaliteit te bestaan die in de zomer van 2020 vertaald is naar het Nederlands, vertelt Kerckhoffs. “We hebben de norm vertaald om deze leesbaarder te maken, maar we wilden de norm ook actualiseren.“ Het gaat hierbij om de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR-CEN-TR16911 van de NEN-Normcommissie 349012. Deze NPR wordt geactualiseerd en daarnaast stellen de werkgroepen Waterkwaliteit van Stichting Warmtenetwerk een document ‘Aanbevelingen Waterkwaliteit’ op. Hierin wordt vooral praktische informatie voor de Nederlandse warmtenetsector opgenomen.

 

Expertise op allerlei vlakken
Om de aanbevelingen op te stellen worden drie werkgroepen gevormd: 1) afbakening normen voor de waterkwaliteit, 2) monitoring van de waterkwaliteit en 3) borging en verbetering van de waterkwaliteit. In de werkgroepen hebben verschillende bedrijven plaatsgenomen met expertise op allerlei vlakken. “Daarin zijn de warmtebedrijven vertegenwoordigd, maar ook adviesbureaus en de producenten van watermeters en andere onderdelen voor warmtenetten. Deze bedrijven hebben mensen naar voren geschoven die weten wat er speelt bij waterkwaliteit. Zo kunnen we elkaar versterken door inzichten, kennis en ervaring te delen over waterkwaliteit.”

 

Ervaringen uit andere landen
Als basis voor de nieuwe aanbevelingen kunnen ook ervaringen uit andere landen meegenomen, weet Kerckhoffs. “De bedrijven die deelnemen zijn ook actief in landen als Duitsland en Denemarken, dus die kennis kunnen we vertalen naar de Nederlandse situatie.” Door nieuwe ontwikkelingen wordt waterkwaliteit in warmtenetten steeds belangrijker, vertelt Kerckhoffs. “Waar vroeger bijna alle netten hogetemperatuur waren, krijg je steeds meer middentemperatuur- en lagetemperatuurwarmtenetten en zelfs koudenetten. Dit betekent dat er andere eisen gesteld worden aan de materialen die van invloed zijn op de waterkwaliteit. Dus is het belangrijk dat de hele keten onder de loep wordt genomen, van bron tot levering.”
 

De planning is om een document met de “Aanbevelingen Waterkwaliteit” in juni 2021 op te leveren. De aanpassing van de NPR duurt wat langer en is vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2022 klaar.

Voor de werkgroepen worden nog experts gezocht. Als u zich wilt aanmelden, kan dat via secretariaat@warmtenetwerk.nl o.v.v. Werkgroep Waterkwaliteit.

Lees ook onze andere berichten