Ambitiedocument voor Haalbare Warmtenetten gelanceerd!

Geplaatst op 22-06-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Vandaag is op het kennisevent van Stichting Warmtenetwerk het Ambitiedocument voor Haalbare Warmtenetten gelanceerd door Frank Hoogstraten van Atriensis. De aanleiding is dat aansluitkosten voor woningen op duurzame warmtenetten nog te vaak een breekpunt zijn bij het inwisselen van gas voor duurzame warmte. Er wordt vaak gewacht op nieuwe subsidies of betere wet- en regelgeving. Maar ook zonder nieuwe spelregels kunnen de aansluitkosten fors omlaag. Daarom hebben Ennatuurlijk, Vattenfall, Fakton Energy, VBTM Advocaten en Atriensis de handen ineengeslagen om de integrale kosten van warmtenetten fors te verlagen.

 

Corporaties hebben zich opgeworpen als zogenaamde Startmotor voor verduurzaming in woonwijken. Door als aanjager te fungeren zouden overige vastgoedeigenaren in de slipstream moeten kunnen volgen. Corporaties hebben binnen spelregels een mate van doorzettingsmacht, hebben vaak financieringscapaciteit, een focus op de lange termijn en intrinsieke motivatie voor verduurzaming. Waarbij de beperking van de warmtekosten voor de huurders altijd centraal blijft staan

 

Wat al kan maar nog niet gebeurt
Vaak ligt de nadruk om de kosten van warmtenetten omlaag te krijgen nog sterk op overheidsbeleid en wet- en regelgeving. Er is zeker nieuwe wet- en regelgeving nodig om de warmtetransitie te versnellen, maar voor dergelijke veranderingen is veel tijd nodig. Daarom hebben de deelnemende partijen kansen geïdentificeerd om de aansluitkosten van warmtenetten significant omlaag te brengen binnen de bestaande spelregels. Veel van deze kansen kunnen morgen al in de praktijk worden gebracht. In het Ambitiedocument voor haalbare warmtenetten staan daarom 14 oplossingsrichtingen beschreven waarmee de aansluitkosten naar verwachting 30% omlaag kunnen.

 

De Startmotor laten lopen
Het ‘Ambitiedocument voor Haalbare Warmtenetten’ richt zich specifiek en alleen op het vraagstuk hoe de kosten in de keten van warmtenetten verlaagd kunnen worden, zodat lagere integrale kosten voor woningcorporaties ontstaan. Uiteraard binnen de bestaande kaders van wet- en regelgeving en specifiek voor woningbezit van corporaties. Immers als de Startmotor kan gaan lopen, is er grotere kans dat op enige termijn het woningbezit van particulieren in de slipstream mee komt, dat extra voordelen oplevert. Als er meer zicht is op participatie van particuliere woningen, treedt vaak verlaging van de volloopkosten op met een drukkend effect op de aansluitkosten.

 

Testen, evalueren en doorontwikkelen
De deelnemende organisaties hebben aangegeven de concrete oplossingsrichtingen vanaf heden verder uit te werken en waar mogelijk al direct te testen in de praktijk, te evalueren en verder te ontwikkelen.

 

Download hier het Ambitiedocument voor haalbare warmtenetten

 

Lees ook de volgende artikelen:

Startmotorkader 1 jaar onderweg – Stichting Warmtenetwerk

Ga naar de volledige tekst van het Startmotorkader

Simpele maatregelen kunnen aansluitkosten warmtenetten flink verlagen (energeia.nl)

 

Auteur:
Maria Scholten (Atriensis)

Lees ook onze andere berichten