Didam krijgt vijf miljoen voor warmtenet

Geplaatst op 16-03-2022 door Stichting Warmtenetwerk

De Bloemenbuurt in Didam, gemeente Montferland, heeft op woensdag 23 februari vijf miljoen euro van Gelderland gekregen voor uitbreiding van het warmtenet. Het grootste deel van het bedrag zal volgens wethouder Walter Gerritsen (CDA) naar de bewoners gaan. 

 

Al enige jaren zijn bewoners in de Bloemenbuurt, Didam-Noord, bezig met verkenningen om hun wijk van het aardgas af te halen. Warmtenetwerk heeft hierover al vanaf het begin bericht. Het is ook een mooi voorbeeld van een modulaire aanpak waarbij de Bloemenbuurt – straat voor straat – op een open warmtenetwerk wordt aangesloten. Sinds augustus 2021 is dat voor 220 woningen het geval. Met de nu vrijgekomen vijf miljoen euro kunnen nog eens 386 huizen van het aardgas af.

De Bloemenbuurt, een wijk met veel sociale huurwoningen die veelal slecht zijn geïsoleerd, dateert uit de periode 1950 – 1975. De wijk valt op door dichte bebouwing en veel corporatiebezit. Circa tachtig procent van het aardgasgebruik komt op conto van verwarming. Een groot deel van de wijk blijkt hard toe aan renovatie. Met de eerste fase is woningcorporatie Plavei al in 2019 gestart. De laatste fase – voor de renovatie van in totaal 136 woningen – heeft Plavei medio 2021 afgerond.

 

Verduurzaming Bloemenbuurt
De renovatie viel vrijwel samen met de plannen voor verduurzaming van de Bloemenbuurt door middel van een warmtenet. In maart 2020 zetten vier partijen – Plavei, de gemeente Montferland, infra-specialist Firan en energieleverancier de Graeflanden – de handtekening onder de oprichting van een warmtenet, Warmtenetwerk Didam BV. In mei 2021 werden daarop stapsgewijs 220 woningen aangesloten.

In de warmteproductie installatie staan in totaal 10 warmtepompen, van waaruit warmte geleverd wordt naar de wijk. Mochten die pompen minder functioneren, dan kunnen cv-ketels bijspringen. Omdat Warmtenetwerk Didam een zogenaamd MT (middentemperatuur) net op gemiddeld 70 graden Celsius exploiteert, was verregaande isolatie van de meeste woningen, zowel huur als particulier, niet noodzakelijk. 

 

Subsidie
Al eerder, in 2020, heeft de gemeente Montferland geprobeerd om via een rijkssubsidie van 4,5 miljoen euro de ruim zeshonderd woningen van de Bloemenbuurt van het aardgas af te halen. Die subsidie ging echter naar andere pilotprojecten. Met een lening van 250.000 euro van Oost NL (de ontwikkelmaatschappij van Gelderland) en eigen kapitaal (400.000 euro) zette de gemeente Warmtenetwerk Didam op: de Bloemenbuurt zou immers toch al op de schop gaan en renovatie bleek een natuurlijk moment voor de fundering van het warmtenet. Omdat de provincie Gelderland, los van het rijk, een eigen traject voor aardgasvrije wijken heeft lopen, diende de gemeente nogmaals een subsidieaanvraag voor het warmtenet in. Ditmaal behoorde de Bloemenbuurt wel tot de winnaars. 

Het merendeel van de vijf miljoen euro gaat naar de bewoners. “Zij moeten immers aanpassingen aan hun huis doen, gaskachels verwijderen, leidingen laten aanleggen en elektrisch koken”, zegt wethouder Gerritsen. Daarom biedt de gemeente de bewoners een ‘pakket’ aan waarin staat aangegeven welke maatregelen worden vergoed. In 2022 en 2023 stuurt Montferland medewerkers op pad om uitleg te geven.

Auteur:
Tseard Zoethout

Lees ook onze andere berichten