Distributienet levert warmte en koude op bedrijventerrein Schoterhoek II

Geplaatst op 17-11-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen krijgt een aardgasvrij energiesysteem. Op het terrein wordt een distributienet van 12 graden aangelegd, dat wordt gevoed met warmte uit de naastgelegen AZWI. Op het systeem is ook een wko aangesloten zodat restenergie kan worden opgeslagen en daarnaast kan ook koude geleverd worden. De bedrijven op het terrein worden via een coöperatie zelf eigenaar van het energiesysteem.

 

“Het is een energiesysteem waarbij de energie gewonnen wordt uit het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) die naast het bedrijventerrein ligt. De warmte kan rechtstreeks geleverd worden of wordt opgeslagen in een wko.” Op bedrijventerrein Schoterhoek II in de gemeente Nieuwkoop wordt een distributienet gerealiseerd, waarvoor DWA het haalbaarheidsonderzoek deed, legt Peter Heijboer van DWA uit. “Een distributienet van 12 graden voorziet de bedrijven op het terrein van warmte. Elk bedrijf beschikt over een eigen warmtepomp om deze energie op te werken.” Het energiesysteem krijgt ook een warmtekoudeopslag, zodat er ook gekoeld kan worden. Koude en warmte worden via een ongeïsoleerd leidingnet naar de bedrijven gedistribueerd.

 

Uitwisseling warmte

De gemeente Nieuwveen wilde graag een aardgasvrij bedrijventerrein, vertelt Heijboer. “Het terrein ligt naast de AZWI en dat blijkt een goede bron te zijn. Het energiesysteem moet eind 2020 opgeleverd zijn.” Het net dat op Schoterhoek II wordt aangelegd, is een distributienet, benadrukt Heijboer. “Dat betekent dat ook onderling warmte uitgewisseld kan worden. Als een bedrijf warmte over heeft, kan dat opgeslagen worden in de wko om later weer gebruikt te worden.” Het terrein is inmiddels bouwrijp. De uitgifte van de grond is gestart en de aanleg van het distributienet en het energiesysteem vindt al plaats.

 

Coöperatie

Bijzonder aan het energiesysteem is dat de bedrijven op het terrein via een coöperatie zelf eigenaar worden van het distributienet en de installatie. “De gemeente zorgt eerst dat alles gerealiseerd wordt en verkoopt vervolgens de grond aan de bedrijven. In die grondprijs zit het eigendom voor het hele energiesysteem. Het is een laagdrempelig organisatiemodel dat goed bij bedrijven past. Ze beschikken over een eigen energiesysteem, waar ze samen dingen over af kunnen spreken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf beslissen of bedrijven die warmte leveren daar een vergoeding voor krijgen.”

 

Zonthermisch

De bedrijven op Schoterhoek II halen hun warmte uit het distributienet, maar kunnen andersom dus ook het net voeden met restwarmte of zonthermische warmte, vertelt Heijboer. “De coöperatie beslist zelf of zij PVT op de daken willen neerleggen in samenspraak met de gemeente. Zo kunnen ze via deze panelen warmte leveren aan het systeem. Hoe meer warmte bedrijven produceren, hoe meer er overblijft voor andere bedrijven en mogelijk ook extern voor bijvoorbeeld een naastgelegen wijk. PVT kun je vaak moeilijk op woningen plaatsen, maar wel op bedrijven en daarmee kunnen de bedrijven een bron zijn voor de rest van het dorp.”

 

Inclusief

Voor de bedrijven is het aansluiten op het distributienet min of meer verplicht. “Je koopt de grond inclusief het energiesysteem. Ze hebben er dus al voor betaald. De gemeente wil op dit terrein alleen bedrijven die aardgasvrij zijn.” Bedrijven moeten nog wel een eigen warmtepompsysteem aanschaffen. “Alleen de bron van de warmte is voorzien, maar die is wel een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld het maken van een bodemlus.” Deze manier van ontwikkelen kan volgens Heijboer ook op andere bedrijventerreinen in Nederland. “Zeker als het bedrijven zijn die ook restwarmte hebben, kan het heel interessant zijn, want daar kunnen andere bedrijven dan weer van profiteren.”

Op de foto (v.l.n.r.):

  1. RWZI waar warmte uit gewonnen wordt (Foto: DWA)
  2. Situatieschets Schoterhoek II (Foto: gemeente Nieuwveen)
Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten