Door de bomen het bos weer zien met de Warmteprojectentool

Geplaatst op 16-11-2021 door Stichting Warmtenetwerk
Warmteprojectentool

De Warmteprojectentool bevat veel informatie over bestaande warmtenetten, die al beschikbaar was bij de desbetreffende warmtebedrijven, maar nog niet was samengebracht. En dat is vooral voor professionals die de warmtesector nog niet zo goed kennen zeer welkom, want zij zien door de bomen het bos niet meer. “Denk aan gemeenten die druk doende zijn met warmtetransitievisies, en woningcorporaties die ook willen voldoen aan het Klimaatakkoord”, vertellen Frank Kersloot van Stichting Warmtenetwerk en Albert Bloem van Talent voor Transitie.

 

Het was midden in de coronacrisis, nu ongeveer een jaar geleden, dat Albert Bloem het idee dat hij langer al had, ging uitwerken. “We hadden wat meer tijd over. En de al langer levende wens om warmteprojecten in Nederland te laten zien en te delen met zo veel mogelijk mensen via een online tool, hebben we toen uitgewerkt.”

Een half jaar later haakte Stichting Warmtenetwerk aan, vertelt Frank Kersloot. “Wij vinden het als Warmtenetwerk belangrijk te laten zien waar welke warmteprojecten zijn gerealiseerd. Dat is zeker op dit moment heel belangrijk voor o.a. gemeenten en hun adviseurs, omdat gemeenten voor het einde van dit jaar hun warmtetransitievisies klaar moeten hebben. Dankzij deze tool kunnen zij zien wat er al is gedaan, en hoe en door wie dat is uitgevoerd, zodat ze dat kunnen meenemen voor hun eigen situatie. En zeker als de realisatie van de warmtenetten in de komende jaren wordt uitgerold, is het zelf kunnen vergaren van de juiste informatie heel waardevol.”

 

Leren van bestaande warmteprojecten
De tool geeft ook nieuwe initiatiefnemers reële informatie wat er in hun omgeving op warmtegebied mogelijk zou kunnen zijn. Kersloot: “Zij kunnen zich dankzij de tool oriënteren op vergelijkbare projecten, en bijvoorbeeld met de betrokkenen van dat project ruggespraak houden over de mogelijkheden voor hen. Op die manier hoeven deze nieuwkomers niet de hele leercurve door te gaan en omzeilen ze de valkuilen die er mogelijk kunnen zijn. Ze leren dus van ervaringen die zijn opgedaan in eerdere projecten, waardoor de nieuwe warmtenetprojecten sneller en relatief makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Dat is nodig om de grote energietransitieopgave te realiseren.”

 

Veel warmtenetprojecten in de tool
De tool, die op 7 oktober is gelanceerd, is al goed gevuld met 40 grote netwerken en 350 zogeheten pinnen. Deze pinnen geven op een landkaart van Nederland de locaties van de warmtenetten en de diverse componenten daarbinnen weer. Met de filterfunctie of een klik op de kaart, is informatie over het desbetreffende project direct toegankelijk. De tool zal in de komende maanden van nog meer informatie worden voorzien. Bloem: “We hebben de tool al voorbereid voor het gebruik van meer functionaliteiten. Op dit moment kun je zien waar welk project is gerealiseerd, hoe groot het project is, en wie de initiatiefnemer is. We horen graag na de lancering van gebruikers wat ze nog missen, en dan zullen we kijken of en zo ja, hoe we dit kunnen toevoegen.”

 

Belangrijke data voor gemeenten en woningcorporaties
Kersloot vult hem aan. “Zo is één van de ideeën om de CO2-reductie per warmtenet te vermelden. Dat kan voor bijvoorbeeld gemeenten en hun adviseurs belangrijke informatie zijn. Maar ook voor bijvoorbeeld woningcorporaties, want zij bezitten in Nederland circa 2,3 miljoen woningen. En een van de doelen van het Klimaatakkoord is dat in 2050 alle 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Daarbij zijn de corporaties heel belangrijk, zeker als je weet dat zij steeds vaker door warmtebedrijven worden benaderd voor het aansluiten van hun woningen op een bestaand of nieuw warmtenet. Dan is goede achtergrondinformatie over eerder gerealiseerde projecten voor hen heel waardevol.”

 

Realistische informatie
Tegelijkertijd poppen steeds meer burgerinitiatieven op in de vorm van warmtecoöperaties. Kersloot: “Dat inwoners hier met elkaar over nadenken en actie in willen ondernemen zien we als een goede ontwikkeling. De tool is ook voor hen waardevol, want het ophalen van al die informatie is anders een flinke klus. Tevens helpt het om inzicht te krijgen hoe realistisch het toepassen van een duurzame bron voor een warmtenet kan zijn. Veel mensen denken aan geothermie als duurzame bron, maar men beseft vaak niet dat dit niet rendabel is voor een paar honderd woningen. Om een geothermiebron te kunnen exploiteren is het noodzakelijk om 5.000 tot 6.000 aansluitingen van warmte te voorzien.” 

Bloem kan spreken uit ervaring, want hij is naast zijn werk bij Talent voor Transitie, ook bestuurslid van de Rijn en IJssel Energiecoöperatie in Arnhem. “Daar zijn enthousiaste leden die gaan werken aan de warmtetransitie, en wat daarvoor nodig is in Arnhem. Informatie over eerdere projecten kan hen helpen bij de opzet van die plannen. Juist die informatie is te vinden in deze tool, gebundeld en toegankelijker gemaakt”, besluit Bloem.

 

Meer informatie:
Bezoek de Warmteprojectentool en voeg deze toe aan uw favorieten. Heeft u feedback of wilt u een project toevoegen? Neem dan contact met ons op via de feedback-button van de Warmteprojectentool. 

 

Kennisdocumenten
Heeft u meer handvatten nodig die u helpen bij de energietransitie of bent u op zoek naar kennisdocumenten over warmtenetten? Deze vindt u in de Wegwijzer op onze website.

 

Auteur: Harmen Weijer

Lees ook onze andere berichten