Drechtsteden zetten vol in op uitbreiding warmtenetten

Geplaatst op 16-06-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De zeven gemeenten in de Drechtsteden gaan vol inzetten op warmtenetten. Zo willen de gemeenten, met Dordrecht als grootste stad, voor 2030 tenminste 12.000 woningequivalenten aardgasvrij maken door middel van een warmtenetaansluiting. Als de betaalbaarheid van warmtenetten verbetert en de wetgeving verandert, willen de Drechtsteden zelfs 25.000 woningequivalenten op een warmtenet aansluiten. Dit zou overeenkomen met 0,16 TWh aan duurzame energie. Dat staat in de onlangs gepresenteerde Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) van de Drechtsteden.

 

In de RES van de Drechtsteden wordt als doel gesteld om voor 2030 tenminste 0,37 TWh bij te dragen aan de nationale opgave van 35 TWh aan duurzame energieopwekking op land. Dat gebeurt voornamelijk door zon op dak (0,21 TWh) en enkele windparken. Daarnaast zetten de gemeenten in Zuid-Holland in op energiebesparing, zowel in gebouwen als mobiliteit. Daarbij is overigens niet gekeken naar besparing in de industrie. 

 

Al warmtenetten in gebruik
De Drechtsteden vinden verder dat warmtenetten bij uitstek geschikt zijn om in hun regio over te stappen van aardgas naar duurzame warmte. Er zijn al verschillende warmtenetten in gebruik, zoals die in Dordrecht die gevoed wordt met restwarmte van de lokale afvalverbrandingsinstallatie. Tezamen met de warmteaansluitingen in Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn er nu al 7.500 woningequivalenten aangesloten. Daarnaast zijn er plannen om gebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Sliedrecht van warmte te voorzien met behulp van water uit de Rietbaan en Oude Maas, en uit aardwarmtebronnen in deze omgeving. Bovendien kijken de gemeenten met meer dan een schuin oog naar de Rotterdamse havengebied en het industriecomplex in Moerdijk om daar vandaan warmte te transporteren naar de Drechtsteden. Dat is volgens de RES al op een kosteneffectieve manier mogelijk. 

 

Woningcorporaties
De ambitie om tussen de 12.000 en 25.000 woningen op warmtenetten aan te sluiten wil men realiseren door in te zetten op een regiobrede clusteraanpak. “Clusters worden gedefinieerd door wat er nú haalbaar is, op een manier waarbij de belangen van alle lokale stakeholders worden vertegenwoordigd”, stelt het RES 1.0. “De aanpak heeft er vorig jaar toe geleid dat er voor 5.930 woningen in de bestaande bouw een Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen is toegekend aan de woningcorporaties in de Drechtsteden. De verwachting is dat de woningcorporaties deze woningen met behulp van de ontvangen subsidie in de komende vijf jaar zullen aansluiten op een warmtenet van warmtebedrijf HVC.”

 

Duurzame warmtebronnen
Bij aansluiting op bestaande en toekomstige warmtenetten wordt een mix aan duurzame warmtebronnen ingezet. De Drechtsteden willen inzetten op in ieder geval 50% geothermie en aquathermie, en mocht dat inderdaad lukken, komt dat overeen met 0,16 TWh. “Naar verwachting komt dat percentage bij de verdere uitwerking hoger uit. Voor geothermie en TEO loopt dit percentage namelijk op tot 80%, wat overeenkomt met 0,26 TWh”, aldus het RES van de Drechtsteden.

 

Financiering
Om een en ander mogelijk te maken in de komende jaren is financiering nodig, stellen de gemeenten in de RES. Maar omdat op dit moment landelijke wet- en regelgeving en subsidies nog in ontwikkeling zijn, kiezen de Drechtsteden in deze tussenfase voor een aanpak waar het nu wel kan of op basis van geldende wetgeving. “Echter maken wij ook bewust een pas op de plaats met betrekking tot stappen die nog niet haalbaar en betaalbaar gezet kunnen worden. Het stimuleren en faciliteren van energiebesparende en isolatiemaatregelen achten wij van groot belang, omdat energiearmoede door de stijgende energieprijzen juist ook op kan treden op het moment dat deze maatregelen niet kunnen worden doorgevoerd”, aldus het RES 1.0 van de Drechtsteden.Meer informatie:

Ga direct naar de website van de RES Drechtsteden.

 

Op de foto (v.l.n.r.):

  1. Dordrecht krijgt al warmte via het warmtenet van de AVI van HVC. (Foto: HVC)

  2. Het bod van de Drechtsteden uit de RES.

Auteur:
Harmen Weijer

Lees ook onze andere berichten