Eneco bouwt modulair, duurzaam en slim warmtenet in Amsterdam

Geplaatst op 06-09-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Eneco heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwerp, de bouw, beheer en onderhoud en de exploitatie van een duurzaam warmte- en koudenet in Amsterdam Overamstel. Warmtapwaterbereiding zit ook in het pakket. Het gaat om een contract voor dertig jaar. Eneco levert straks warmte met een lage temperatuur, op basis van duurzame bronnen. Opmerkelijk detail: gebouwen gaan onderling energie uitwisselen.

 

Overamstel is een wijk die een transformatie doormaakt. Tot enkele jaren geleden waren er vooral  mkb-bedrijven, industrie en nutsbedrijven gevestigd, maar tegenwoordig schiet er de ene na de andere woontoren uit de grond. In het gebied worden in de komende jaren ongeveer 3.200 woningen, drie basisscholen, detailhandel, twee supermarkten, horeca, kantoren en diverse maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd.

Eneco heeft de opdracht gekregen deze woningen en gebouwen te voorzien van warmte, kou en warm tapwater. De energieleverancier zal gebruik maken van wko-systemen. Lucht-water-warmtepompen, opgesteld in twee technische ruimtes, werken die warmte verder op. De warmte zal door middel van een distributienet door de wijk worden getransporteerd. Met afleversets in de woningen wordt de temperatuur op de benodigde hoogte gebracht voor warm tapwater en ruimteverwarming. Voor koude (15 °C ) komt er een apart leidingenstelsel. Het water voor de koudeleidingen komt in eerste instantie uit de bodem en later eventueel uit het oppervlaktewater. Een besluit over een mogelijke locatie volgt later.

 

Lage temperatuur
Het gaat om een lagetemperatuur warmtenet, op 55°C aanvoer. Die lage temperatuur was één van de eisen vanuit de aanbesteding en komt voort uit een gemeenteraadsbreed aangenomen motie uit 2017 van D66, die het bestuur opriep voortaan geen nieuwbouwwijken meer aan te sluiten op warmtenetten met hoge temperaturen. Het warmtenet is, door gebruikmaking van de warmtepompen, gasloos en biomassa komt er evenmin aan te pas. Eneco zal tevens zoveel mogelijk zonnepanelen in de wijk gaan plaatsen, in overleg met projectontwikkelaars ook op nog te bouwen panden. De elektriciteit voor de warmtepompen en andere elektrische componenten komt van Eneco’s eigen wind- en zonneparken. “Daarmee is het systeem volledig energieneutraal en voldoet het geheel volgens de eisen van de gemeente”, aldus Eneco.

 

Modulair en smart
Eneco noemt zijn systeem een ‘modulair thermisch smartgrid’. Modulair, omdat het makkelijk uit te breiden is. “Je kan er steeds een stukje aan toevoegen”, aldus Eneco-woordvoerder Edwin van de Haar. “We bouwen broncapaciteit – de warmtepomp-capaciteit, wko-capaciteit en buffers – en leidingen gefaseerd, in lijn met de planning en fasering van gebouwen in het gebied. In vergelijking met sommige oudere netten en opweksystemen, zijn de bronnen kleiner en lokaler. Hiermee kunnen we goed inspelen op de daadwerkelijke ontwikkeling van de warmte- en koudevraag.” 

Het systeem is ook ‘smart’, omdat gebouwen onderling in staat zijn energie uit te wisselen, zonder dat daarbij de centrale opwekkers ingeschakeld hoeven te worden. De eerste werkzaamheden zullen in 2022 plaatsvinden en de eerste warmte- en koudelevering wordt verwacht begin 2024.

 

Op de foto:

– Amsterdam Overamstel vanuit de lucht. (Gemeente Amsterdam)

Auteur:
Tijdo van der Zee

Lees ook onze andere berichten