Ernst Japikse nieuwe voorzitter Stichting Warmtenetwerk

Geplaatst op 22-02-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk heeft sinds 1 maart jl. een nieuwe voorzitter. Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk, heeft het stokje overgenomen van Erik Stronk die de functie sinds maart 2019 vervulde. Net als zijn voorganger richt Japikse zich op samenwerking en verbinding binnen de warmtesector.

 

Ernst Japikse wordt als voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur van Stichting Warmtenetwerk en vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe. Tevens ziet hij erop toe dat het beleidsplan van de stichting actueel is, aansluit bij de behoeften van haar leden en de markt, en tevens dat deze plannen worden uitgevoerd.

Met de benoeming van Ernst Japikse kan Stichting Warmtenetwerk haar sleutelrol in de energietransitie verder versterken. Samenwerking met de leden en partners uit de warmtesector is hierbij de hoofdzaak. Collectieve warmte heeft een enorme potentie om Nederland van het aardgas af te halen. Maar liefst 40% van de 1,5 miljoen woningen op aardas kan per 2030 aangesloten zijn op een warmtenet. Dit zet de warmtesector definitief op de kaart. 

 

Ernst Japikse
Ernst Japikse: “Warmte is hot en heeft sterk aan relevantie gewonnen. Iedereen ziet de waarde ervan voor de energietransitie: warmtenetten zijn voor een groot deel van de gebouwde omgeving een uitstekend alternatief voor aardgas. Dat vraagt van de warmtesector dat we verantwoordelijkheid nemen en samen zorgen dat we die belofte waarmaken. Als platform voor verbinding, samenwerking en kennisdeling is Stichting Warmtenetwerk daarom relevanter dan ooit.”

Het bestuur dankt Erik Stronk voor zijn inzet. Onder zijn leiding herijkte de stichting haar strategie en richt ze zich met nadruk op gezamenlijke kennisontwikkeling, kennisdeling en borging rond collectieve warmte- en koudenetten. Dit resulteerde onder meer in de tweede uitgave van het Nationaal Warmtenet Trendrapport. Stronk legde zijn voorzitterschap neer omdat hij de sector heeft verlaten voor een functie als algemeen directeur bij WPS Parkeersystemen. 


Over Stichting Warmtenetwerk
Stichting Warmtenetwerk zet zich in voor de energietransitie door samen met haar leden te werken aan duurzame collectieve warmte en koude. Leden komen uit de gehele warmteketen, van gemeente tot leverancier. De stichting richt zich op het verbinden van spelers in de warmteketen, het stimuleren van (onderlinge) kennisuitwisseling. Ook is de stichting uitgever van het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat inzicht geeft in de werking van warmtenetten en trends en ontwikkelingen in de warmtesector. 

 

Op de foto:

  1. Ernst Japikse (links)

  2. Erik Stronk (rechts)

Lees ook onze andere berichten