Geef u op voor het najaarscongres op 3 december!

Geplaatst op 31-10-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Op 3 december organiseert Stichting Warmtenetwerk in het Chassé Theater in Breda een congres rondom het thema warmtetransitievisie, RES en de ontvangst van de startanalyse. Hoe past dit allemaal in het proces van de warmtetransitie? Sommige gemeenten zijn al meerdere jaren bezig, anderen beginnen nu pas écht. Wij nemen u mee in deze materie!

 

We gaan met elkaar bespreken welke aanpakken, vragen, problemen en oplossingen aan de orde komen. Hoe managen gemeenten de sociale, bestuurlijke, economische en technische aspecten? Wat kunnen we van elkaar leren? Wat kunnen we meegeven aan het ECW? 
 
Maar ook: hoe passen de warmtetransitievisie en de startanalyse in het grotere geheel: het opstellen van de RES, de omgevingswet en de ontwikkelingen op het gebied van de warmtewet 2.0? Het congres beoogt niet om al deze vragen te beantwoorden. Maar we beogen wel om elkaar te verrijken met inzichten.

 
Transitievisie Warmte
Het Klimaatakkoord vraagt aan alle Nederlandse gemeenten inspanning om in 2021 een warmtetransitievisie op te stellen. Het doel is om aan te geven welke wijken vóór 2030 “van het gas gaan” en welke infrastructuur daarvoor in de plaats komt. Tevens is een doorkijk gevraagd naar het jaar 2050 wanneer alle Nederlandse woningen aardgasvrij dienen te zijn. 
 
In regioverband werken gemeenten daarnaast aan de RES’en: regionale energiestrategie. Hierbij worden in regioverband plannen gemaakt voor duurzame energiebronnen en reductie van de vraag.
 
In oktober 2019 presenteerde het Expertise Centrum Warmte (ECW) de Startanalyse aan alle Nederlandse gemeenten. Dit is een doorrekening van alle wijken met het Vesta MAIS-model en geeft een indicatie welke infrastructuur en welke warmtevoorziening de laagste nationale kosten kent. Aangekondigd is dat in 2020 een nieuwe versie zal worden uitgebracht.

 

Programma 
12.00 – Inloop en ontvangst met lunch in de Struktonfoyer
Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom en wordt u in de entree van het Chassé Theater opgevangen door één van onze medewerkers. Er is een bewaakte garderobe voor u beschikbaar.

13.00 – Welkom en introductie
– Welkom door Erik Stronk, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk en CEO van warmtebedrijf Ennatuurlijk. 
– Toelichting op het programma door Bram Brouwer.
 
13.15 – 14.05 Ondersteuning op warmte vanuit het rijk en provincie
– PRESENTATIE – De Leidraad van het ECW. Lex Bosselaar neemt ons mee in de rol die het Expertise Centrum Warmte (ECW) vervult bij het opstellen van de Transitievisies Warmte. Hij zal de Leidraad toelichten en ingaan op de informatie die het ECW beschikbaar heeft voor gemeenten.
– PRESENTATIE – Provincie Zuid-Holland door Ronald Prins. De provincie  heeft samen met de gemeenten onderzocht hoe de startanalyse is ontvangen en op welke wijze gemeenten en ook de provincie hier mee omgaan.
 
14.10 – 15.00 Van klimaatakkoord naar de Regio
– PRESENTATIE – Hoe sluit de wetgeving aan? Michelle de Rijke, advocaat bij Van der Feltz advocaten, gaat in op het in ontwikkeling zijnde wetgevende kader en hoe de verschillende onderdelen op elkaar ingrijpen: het Klimaatakkoord, de RES, Transitievisies warmte in relatie tot de Warmtewet, geothermie wetgeving en de omgevingswet.
– PRESENTATIE – De regionale afstemming door Jan van der Meer (Gedeputeerde Gelderland) Hij zal toelichten hoe de Regionale Energiestrategie (RES) werkt en wat de relatie is met de Leidraad en het Klimaatakkoord. Hij geeft op deze manier een doorkijk hoe de overheden nu de plannen maken voor het aardgasvrij maken van het land. Jan heeft onder andere een aantal jaren als programmadirecteur het Programma Warmte MRA getrokken. Hij heeft daarbij inzichtelijk gemaakt wat er technisch, juridisch en financieel opgelost moet worden om te versnellen.
 
15.00 – 15.30  – Pauze en netwerken

15.30 – 17.00 Transitievisies warmte vanuit de praktijk
– PRESENTATIE – Gemeente Nijmegen aan het woord: door Simone Ploumen, Technisch projectmanager aardgasvrij Nijmegen. Sinds september 2018 heeft Nijmegen een vastgestelde warmtevisie. Simone legt uit hoe deze tot stand is gekomen. Op dit moment werken we in een 3-tal wijken toe naar wijkwarmteplannen. Het eerste wijkwarmteplan gaat begin 2020 naar de gemeenteraad. Ze gaat in op ervaringen en op de wijze hoe de nu gepubliceerde leidraad past in de warmtevisie.
– PRESENTATIE – Gemeente Utrecht aan het woord: door Joop Oude Lohuis. Utrecht was een van de eerste steden die concreet aan de slag ging met een aardgasvrije wijk-aanpak. Hoe staat het daar nu mee en hoe past zo’n concreet initiatief in een transitievisie die nu nog volop in ontwikkeling is. En hoe ziet de participatie met de bewoners van de wijk eruit als er nog zoveel onzeker is? Tegelijkertijd wordt er fors geïnvesteerd in verduurzaming van het warmtenet van Utrecht. Een stand van zaken in een gemeente die snel aan het leren is. 
– PRESENTATIE – Gemeente Rotterdam aan het woord: Alexander van Steenderen (Strategisch Beleidsadviseur energietransitie Gemeente Rotterdam) licht volgens een stappenplan een WAT-kaart en Wanneer-kaart werkt en hoe de gemeente naar een warmtetransitievisie werkt. Er wordt stil gestaan bij hoe de Rotterdamse aanpak zich verhoudt tot de samenwerking met het Rijk.
– Interactief discussiepanel met gemeenten in interactie met zaal 
 
16.45 – Netwerkborrel
 
18.30 – Einde programma
 

Kosten en aanmelding
Deelname voor leden van Stichting Warmtenetwerk is gratis*. Voor niet-leden bedragen de deelnamekosten € 250,-
Leden hebben voorrang boven niet-leden. Aanmelden kan tot en met 29 november via deze link. Geef bij uw aanmelding aan of u lid bent van Stichting Warmtenetwerk of niet. Bent u nog geen lid en heeft u interesse om lid te worden? Ga dan naar onze website voor meer informatie over de ledenvoordelen en de voorwaarden van een lidmaatschap. 

*Bij een no-show of niet tijdig afmelden (uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement) zijn wij genoodzaakt om de volledige deelnamekosten à €250,- aan u door te berekenen. Voor verdere voorwaarden aan evenementen verwijzen wij u naar onze spelregels.

 

Routebeschrijving en parkeren
Het najaarscongres vindt plaats in het Chassé Theater in Breda. De locatie van het theater is: Claudius Prinsenlaan 8 in Breda. 
Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving en parkeren verwijzen wij u naar de volgende link.

Zien wij u ook op 3 december in Breda?

Lees ook onze andere berichten