Geothermiesector ondersteunt opstellen aparte SDE+-categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving

Geplaatst op 10-10-2018 door Stichting Warmtenetwerk

De motie van het Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) ingediend op 27 september jl. is met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. De motie maakt het mogelijk dat er een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving opgenomen kan worden in de SDE+-regeling.

 

Vanuit de geothermiesector onderstrepen DAGO en Stichting Platform Geothermie de noodzaak voor een aparte SDE+-categorie voor geothermie met een lage bedrijfstijd en een langere tijd om afzet te creëren, zoals in de gebouwde omgeving. Deze regeling ondersteunt de ontwikkelingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en draagt daardoor bij aan het versnellen van de warmtetransitie.

Lees hier het bericht

Lees ook onze andere berichten