Huishoudens: warmtenetten duurzaam en comfortabel

Geplaatst op 02-06-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Warmtenetten worden gezien als duurzaam, gemakkelijk, comfortabel en betrouwbaar. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Stichting Natuur en Milieu naar het imago van warmtenetten onder 2246 huishoudens. Negatieve aspecten worden ook genoemd in de vorm van beperkte keuzevrijheid en zorgen over hoge kosten.

 

59% van de ondervraagde huishoudens vindt warmtenetten eerder duurzaam dan niet. Duurzaamheid is daarmee het meest positieve aspect aan warmtenetten voor huishoudens. Dat blijkt uit een online vragenlijstenonderzoek onder 2.246 huishoudens naar het imago van warmtenetten uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Stichting Natuur en Milieu. Opvallend is dat huiseigenaren die al ervaring met warmtenetten hebben positiever zijn over het gemak, het comfort en de betrouwbaarheid van warmtenetten dan eigenaren zonder ervaring. Dit impliceert dat in de communicatie over warmtenetten naast duurzaamheid ook comfort en betrouwbaarheid een rol zouden moeten spelen, dit werkt gemiddeld gezien zelfs iets beter dan de nadruk op verduurzaming.

 

Kosten

Een meerderheid van de huishoudens verwacht wel dat een overstap naar een warmtenet moeite kost en maakt zich zorgen over de kosten. Zorgen over de problemen bij het overstappen kunnen voor weerstand zorgen. Dit betekent dat het belangrijk is een duidelijk beeld te geven van de te verwachten stappen en de tijdsduur bij het overgaan op een warmtenet. Duidelijkheid neemt zorgen weg en maakt het overstappen aantrekkelijker. Omdat kosten voor huishoudens een zorgpunt zijn, kan het verstandig zijn de kosten van een warmtenet overzichtelijk met de kosten voor de overige alternatieven voor aardgas te vergelijken. Veel mensen zijn namelijk geneigd om te vergelijken met de oude situatie in plaats van de werkelijke alternatieven af te wegen.

 

Keuzevrijheid

57% van de ondervraagde huishoudens vinden eerder dat er geen keuzevrijheid is met warmtenetten dan dat het als onafhankelijk wordt gezien. Hierbij zijn de huishoudens met ervaring met warmtenetten negatiever over de voorwaarden voor het gebruik zoals kosten en gebrek aan keuzevrijheid van warmtenetten. Mensen hebben moeite met het ‘vastzitten’ aan één leverancier, het gebrek aan keuzevrijheid. Deze zorg kan wellicht deels weggenomen worden door een gemeente. Zo kan die ervoor zorgen dat mensen makkelijk bij een onafhankelijke partij terecht kunnen met hun klachten en vragen. Uiteraard is het daarbij cruciaal dat er iets zichtbaars gebeurt met deze zorgen. Verder kan gekeken worden naar manieren om feedback te verzamelen, bijvoorbeeld met landelijk benchmarken van verschillende leveranciers. Keuzevrijheid kan wellicht ook vergroot worden door bijvoorbeeld verschillende tarieven aan te bieden.

 

Gemeente

Van de ondervraagde huishoudens heeft een meerderheid een positieve mening over warmtenetten. 40% van de huishoudens zou waarschijnlijk overstappen op een warmtenet als dat beschikbaar zou zijn in hun wijk. Belangrijkste overwegingen in een besluit om over te stappen op een warmtenet zijn de afweging van kosten en inspanningen, of de woning goed warm te krijgen is en de beschikbaarheid van alternatieven (zowel in aanbieders als in verwarmingsmethoden). De meeste huishoudens willen vooral goed geïnformeerd worden over de eventuele aanleg van een warmtenet in hun gemeente. Een op de tien huishoudens zou actief betrokken willen zijn bij de plannen voor invoering van een warmtenet. Communicatie wil men het liefst vanuit de gemeente.

 

Meer informatie:

Download het rapport Perceptie Warmtenetten.

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten