Internetconsultatie Warmtewet 2 gestart

Geplaatst op 23-06-2020 door Stichting Warmtenetwerk

De internetconsultatie voor de Warmtewet 2 is 22 juni begonnen, partijen hebben tot 3 augustus de tijd om te reageren. Het doel van de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening is om zowel het draagvlak voor het product warmte als het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte te vergroten.

 

De Warmtewet 2 moet de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving faciliteren. Alle partijen in de warmtemarkt zijn daarvoor nodig. Daarom moeten het draagvlak voor warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren, groeien. Belangrijk is bovendien dat de kosten beperkt gehouden worden, anders worden de klimaatdoelen en het draagvlak hiervoor onbereikbaar. Doelgroepen die door de nieuwe Warmtewet worden geraakt zijn: warmteverbruikers, warmtebedrijven, (rest)warmteproducenten, woningcorporaties, gemeenten, provincies, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en verhuurders.

 

Meer zekerheid

De maatregelen in dit wetsvoorstel moeten leiden tot meer zekerheid voor de verbruikers. De verbruiker krijgt beter inzicht in de tarieven en betaalt niet meer dan gerechtvaardigd is op basis van de kosten voor de warmte. De warmtelevering is betrouwbaar. Condities voor aansluiting zijn vooraf helder. Het wetsvoorstel biedt meer zekerheden voor warmtebedrijven over hun activiteiten en inkomsten, waardoor risico’s afnemen en ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen. Ook geeft het wetsvoorstel meer zekerheden voor de overheden, die duidelijk richting kunnen geven aan de ontwikkeling en verduurzaming van collectieve warmtesystemen. Rollen en verantwoordelijkheden, rechten en plichten, inclusief toezicht en handhaving, zijn in het wetsvoorstel duidelijk belegd.

 

Andere organisatievormen

Verschillende overheden en belanghebbenden willen andere organisatievormen voor de exploitatie van warmtenetten mogelijk maken. Zo kan een diverse markt met private en publieke warmtebedrijven (en samenwerkingsvormen) ontstaan. In dat kader moet nog gekeken worden naar:

  • De mogelijkheid dat een warmtebedrijf niet zelf over het eigendom van het warmtenet beschikt.

  • In dat geval kunnen mogelijk ook de publieke netwerkbedrijven een rol spelen in de infrastructuur van het collectieve warmtesysteem.

  • Daarnaast wordt onderzocht welke nadere regels voor toegang tot warmtesystemen wenselijk zijn om de koppeling van warmtesystemen van verschillende warmtebedrijven beter mogelijk te maken.

Meer informatie:

Reageer op de internetconsultatie

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten