Kabinet waardeert restwarmte

Geplaatst op 10-01-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Warmtenetten gevoed met restwarmte uit de industrie of datacenters worden als duurzaam aangemerkt. Dit is belangrijk voor nieuwe gebouwen die aan de BENG eisen moeten gaan voldoen per 1 januari 2020.


Warmte en koude die anders verloren zouden gaan, en waarvoor geen extra brandstofverbruik nodig is, leveren in de nieuwe BENG-eisen extra punten op. De BENG eisen bestaan uit 3 indicatoren. De 3e indicator (BENG 3) stelt dat het energieverbruik voor nieuwe gebouwen voor een bepaald deel (30%, 40% of 50% afhankelijk van het type gebouw) duurzaam moet worden opgewekt. Geothermie en biomassa zijn 100% duurzaam, evenals warmte uit de omgeving (oppervlaktewater, riool, drinkwater, etc). Nu komt daar dus bij dat ook restwarmte uit de industrie of datacenters als duurzaam worden gezien, zie de brief van minister Ollongren aan de kamer. Daarmee geeft de minister ruim baan aan het ontsluiten van het grote potentieel aan restwarmte voor de gebouwde omgeving via warmtenetten.

 

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor. Zie voor de volledige tekst de Kamerbrief energiebesparing gebouwde omgeving

Lees ook onze andere berichten