Kennismaken met Tom Emons van Ennatuurlijk

Geplaatst op 21-09-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Een jaar geleden is Tom Emons gestart als Operationeel Directeur bij Ennatuurlijk. Daarvoor was Tom ook al werkzaam in de wereld van infrastructuur en energie. De laatste jaren heeft hij zich bij Stedin gefocust op de bedrijfsvoering.  Zoals de verslimming van het net en de zogenoemde slimme meters. Zijn interesse in de energietransitie is daar ontstaan. “Om een schakel te kunnen zijn in de transitie is natuurlijk ontzettend gaaf. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Toen er een interessante vacature bij Ennatuurlijk voorbij kwam heb ik de stap gemaakt naar duurzamere energie”. Tom neemt ons hierbij mee in zijn visie op warmte en veiligheid.


Ennatuurlijk bestaat inmiddels zes jaar. “We zitten nu in de fase waarbij de basis op orde is en we in de energietransitie vervolgstappen kunnen zetten. Als directie hebben we naar elkaar uitgesproken dat we willen meewerken aan de versnelling van de verduurzaming van Nederland.” Ennatuurlijk heeft warmtenetten verspreidt over heel Nederland. Waaronder Midden-West Brabant, Eindhoven, Helmond, Enschede, Maastricht, Sittard en Leeuwarden. 

Momenteel wordt er in Enschede hard gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet; de Warmtebaan. De Warmtebaan is een uitbreiding van het bestaande warmtenet van Enschede van bijna 8 kilometer, waarmee niet alleen de bestaande netten aan elkaar gekoppeld worden, maar de duurzame warmte ook beschikbaar komt voor 50% van de stad. Daarnaast is dit warmtenet afgelopen jaar ook uitgeroepen tot duurzaamste warmtenet van Nederland. 

Ook in Breda staat Ennatuurlijk niet stil. Dit jaar zijn ze gestart met de aanleg van de Warmtesingel. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. Hiermee kunnen potentieel vijfduizend extra woningen en honderd bedrijven duurzame warmte ontvangen. “Een enorme stap dus in de energietransitie en de verduurzaming van Nederland!”

 

Warmte als vertrouwde werkwijze
Gestapelde bouw en rijwoningen, bijvoorbeeld in het beheer van woningcorporaties, kunnen in het geval van renovatie relatief makkelijk van het aardgas af. Gebouwen met een centrale verwarming kunnen het snelst overgezet worden waarbij bestaande leidingen hergebruikt kunnen worden. “In het kader van duurzaamheid is dat natuurlijk fantastisch. In andere gevallen moeten er nieuwe leidingen aangelegd worden. In welk jaar Nederland helemaal over is op duurzame warmte? Dat is niet realistisch. Warmte is een onderdeel van de grote puzzel die we met zijn allen moeten maken. Een van de uitdagingen is het vinden van duurzame bronnen en andere warmteoplossingen. Er zijn meerdere alternatieven, waarbij aardwarmte (geothermie) en restwarmte een belangrijke rol spelen. Maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk. Per locatie moet er goed gekeken worden welke oplossing het beste past.”Ennatuurlijk en SVWAW
“Ennatuurlijk is nu een klein jaar aangesloten bij SVWAW. Het dragen van de helm en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebeurde al wel, maar door SVWAW merk je ook dat de drempel voor het leggen van contact lager wordt. Je weet elkaar makkelijk te vinden waardoor wederzijds aanspreken op de verantwoordelijkheid makkelijker gaat en positiever wordt opgepakt.

De samenwerking wordt hierdoor ook beter. Veiligheid moet niet ondergeschikt worden nu het tempo van de energietransitie in Nederland steeds verder wordt opgevoerd. Het doel om krachten te bundelen om ons werk veiliger te maken en te houden moeten we voor ogen houden. Samenwerking is daarin de belangrijkste binder.”

 

Het goede voorbeeld geven
“Veiligheid moet ingegeven worden vanuit het management, maar moet ook ingebed zitten in het DNA van de organisatie. Als je vanuit kantoor al niet met de juiste beschermingsmiddelen op het werk komt dan kun je mensen op de projecten ook niet aanspreken. Het ideaalplaatje is wanneer er wederzijds aangesproken kan worden op gedrag.” 

 

Samenwerken binnen en buiten Ennatuurlijk
“We zien nu dat er veel dubbel werk wordt gedaan. Bijvoorbeeld in de aan-/uitbesteding van projecten. Door een betere samenwerking kunnen we beter met de beschikbare tijd en capaciteit omgaan.”

Tom Emons sloot het interview af met het volgende: ”Opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere stakeholders moeten samen om tafel. Samen de uitdagingen bespreken. Samen het glazen plafond doorbreken. Zo kunnen we allemaal veiliger werken.”

Auteur:
Eveline Dijkers

Lees ook onze andere berichten