Lage warmtetarieven voor huurders van Groningse corporaties

Geplaatst op 17-05-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De warmtetarieven van het warmtenet van WarmteStad in Groningen behoren tot de goedkoopste van Nederland. Dit komt mede doordat WarmteStad tariefafspraken heeft gemaakt met woningcorporaties. Als het gaat om de warmtelevering vanuit WKO-projecten zijn de tarieven in Groningen wel hoger dan in de rest van Nederland. Een en ander blijkt uit een onderzoek naar de tarieven van WarmteStad, dat Atriensis heeft gedaan in opdracht van de gemeente Groningen.

 

Het onderzoek is uitgevoerd na een motie van de SP en de Partij voor de Dieren in Groningen. Bewoners van enkele wooncomplexen hebben het gevoel dat zij te veel betalen voor de warmte. Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg alle klanten van WarmteStad in 2021 minder betalen dan in 2020, bij gelijkblijvend verbruik. De door de bewoners ervaren stijging van de warmterekening blijkt voornamelijk toe te schrijven aan hogere gaskosten waaraan de warmteprijs vooralsnog is gekoppeld. Ook huishoudens met een gasketel zijn tussen 2018 en 2020 geconfronteerd met een oplopende gasrekening. 

 

Tarieven
Een van de vragen uit het onderzoek was hoe de tarieven van WarmteStad zich verhouden ten opzichte van andere grote aanbieders in Nederland en het maximumtarief dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ieder jaar bepaalt. Deze tarieven worden jaarlijks bij afnemers in rekening gebracht en worden, zeker bij de grote warmteleveranciers, openbaar gepubliceerd op de websites. Niet zichtbaar zijn de overige componenten van de businesscase, waaronder de bijdrage aansluitkosten (BAK). Deze kosten zijn vaak niet openbaar, maar worden wel verdisconteerd in de koopprijs of huurprijs van de woning. 

 

Lagere tarieven
Die vergelijking laat zien dat in 2019 en 2020 de huurders in Groningen, die via hun woningcorporatie afnemer zijn van warmte, fors lagere tarieven betalen. De andere grote warmteleveranciers zijn 25 tot bijna 50 procent duurder dan Warmtestad. Dat komt door de tariefafspraken die de woningcorporaties met Warmtestad hebben gemaakt. Uitgangspunt van de tarieven tot en met vorig jaar was dat tenminste 85% van de huurders er in woonlasten niet op achteruit zou gaan.

Voor dit jaar zijn nieuwe tariefafspraken gemaakt. Daarbij krijgen huurders een hoger kortingspercentage op het vastrechttarief. Daartegenover staat een lager kortingspercentage op het verbruikstarief. Hierdoor krijgen alle huurders korting op het vastrecht en ligt het verbruikstarief op het prijspeil van aardgas. Zuinig stookgedrag wordt hierdoor beter beloond.

 

WKO
Het vergelijken van warmtekosten tussen verschillende WKO-projecten is ingewikkelder dan bij warmtenetten. Dit komt onder meer door verscheidenheid in schaalgrootte, techniek en herkomst van de warmtebron. Ook de BAK kunnen verschillend zijn. De onderzoekers geven aan dat het lastig was om de warmtetarieven van de verschillende projecten op te vragen. “Dit komt mede omdat het gaat om kleinere projecten met mogelijke verschillen tussen de warmtetarieven onderling. Op basis van de vergelijking van de warmtekosten van 2019 tot en met 2021 blijkt dat huurders van meerkamer-appartementen bij WarmteStad meer betalen dan bij andere vergeleken warmteleveranciers. Dit komt omdat voor huurders de kosten van de afleversets bij andere leveranciers lager liggen. In de meeste gevallen zijn deze kosten afgekocht door de verhuurder óf is de afleverset in eigendom van de verhuurder”, aldus het onderzoek.

 

Meer informatie:

Lees het onderzoek van Atriensis op de website van de gemeente Groningen.

Auteur:
Harmen Weijer

Lees ook onze andere berichten