Leerervaringen van gemeenten over de warmtetransitie in Zuid-Holland

Geplaatst op 17-01-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Verder lezen? Log in


Bent u persoonlijk deelnemer of is de organisatie waarvoor u werkt deelnemer van Stichting Warmtenetwerk? Dan is er een account voor u aangemaakt en kunt u inloggen met uw (zakelijk) emailadres. Lukt dit niet, neem dan contact op.

Indien u of uw organisatie geen deelnemer zijn, kunt u ook niet inloggen.
Klik hier om vrijblijvend informatie over deelnemerschap te ontvangen.
In de transitie naar aardgasloze wijken staan warmtenetten steeds hoger op de gemeentelijke agenda. Hoe kunnen gemeenten daarbij de regisserende rol oppakken? Een verkennend onderzoek van Natuur & Milieu zet de uitdagingen en kansen op een rij. De transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving vindt in sterke mate op lokaal niveau plaats. Wijk voor wijk zullen de warmteplannen uitgewerkt, gepland en uitgevoerd worden. De gemeente heeft hierbij een regisserende rol. Zijn gemeenten bereid en in staat om deze opgave op zich te nemen? Welke uitdagingen brengen de uitbreiding en verduurzaming van warmtenetten mee voor het lokaal bestuur? Een verkennend onderzoek, dat Natuur & Milieu uitvoerde in de zomer van 2018, geeft een antwoord op deze vragen. Zuid-Holland als voorbeeld Na...
Auteur:
Lynsey Dubbeld

Lees ook onze andere berichten