Leeuwarden krijgt toegang tot meer duurzame aardwarmte

Geplaatst op 08-10-2020 door Stichting Warmtenetwerk

De gemeente Leeuwarden en Ennatuurlijk hebben eind september een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden getekend. Een uniek project met de potentie om de helft van de Friese hoofdstad duurzaam te kunnen verwarmen via aardwarmte (geothermie). Ennatuurlijk zal de verdere aanleg van het warmtenetwerk verzorgen. Ook kunnen de twee bestaande warmtenetten van Ennatuurlijk in Leeuwarden verder integreren. Het warmtenet van de wijk de Zuidlanden gaat reeds mee in de eerste fase van het project.


Op 25 september tekenden wethouder Bert Wassink namens gemeente Leeuwarden en Ernst Japikse, algemeen directeur namens Ennatuurlijk de samenwerkingsovereenkomst. De afgelopen jaren onderzocht Ennatuurlijk samen met haar partners de mogelijkheid voor geothermie in Leeuwarden. De intentie is om ruim 50 procent van de stad, zowel consumenten als bedrijven, van duurzame warmte te voorzien. De uitkomsten van het onderzoek waren positief. Daarnaast toonden de eerste bedrijven al interesse om de warmte af te nemen, zoals Achmea, M7 Real Estate, het MCL en de ING. Deze groep met grote afnemers zijn tot de “Kopgroep van Leeuwarden” benoemd. Zij zijn actief meegenomen in de ontwikkeling van het warmtenet en de aardwarmtebron. De plannen voor het warmtenet in Leeuwarden werkt Ennatuurlijk samen uit met Ede-Wageningen Engineering, Antea Group, Royal HaskoningDHV, A. HAK, Visser & Smit Hanab en Bureau Schmidt uit Leeuwarden.

 

Aardwarmte bron
De duurzame aardwarmte voor het warmtenet zal afkomstig zijn van Warmte van Leeuwarden, een initiatief van Ennatuurlijk, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Deze vier bedrijven hebben zich verenigd in een consortium en zetten zich in om een bron voor de aardwarmte te boren. Naar verwachting wordt er in 2021 aan de zuidkant van de stad een eerste bron geboord. Als dit geslaagd is, zal de aanleg van het nieuwe warmtenetwerk starten.

 

Flink aantal kilometers
Het verwachte warmtenet bestaat uit tientallen kilometers aan warmteleidingen. Hierdoor krijgt een groot gedeelte van Leeuwarden toegang tot aardwarmte. In 2021 wordt er gestart met de aanleg van de eerste 11 kilometer in het zuiden van Leeuwarden.

“Er liggen mooie plannen op tafel om Leeuwarden nog meer te voorzien van duurzame warmte”, vertelt Ernst Japikse, algemeen directeur bij Ennatuurlijk. “We werken er dan ook hard aan met alle betrokken partijen. Samen zorgen we ervoor dat alle plannen uiteindelijk realiteit worden. Op dit moment voorzien we al een deel van de stad van warmte. Later kunnen we in potentie meer dan de helft van de stad aansluiten op het duurzame warmtenet. Daar kijken we dan ook enorm naar uit.”

 

Duurzame Friese stad
Om het warmtenet te realiseren, heeft Ennatuurlijk een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Leeuwarden. Deze samenwerking is van belang om de aanleg van de leidingen voor het warmtenet in goede banen te leiden. Gezamenlijk zijn er afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de minimale duurzaamheid van de geleverde warmte, de leveringszekerheid, de betaalbaarheid en de ‘openheid’ van het net, waarmee bedoeld wordt dat ook andere partijen warmte aan het warmtenet van Ennatuurlijk kunnen leveren naast de genoemde geothermiebron.

Voor de gemeente is dit warmtenet, samen met de aardwarmte vanuit het consortium, een mooie kans voor betaalbare en duurzame warmte voor de stad Leeuwarden. Zo vindt ook wethouder Bert Wassink van gemeente Leeuwarden: “Duurzaamheid is een belangrijk thema voor onze stad. Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, zijn er meerdere vormen van duurzame energie nodig. Het aanleggen van dit warmtenet en het boren naar aardwarmte sluiten daarbij aan. Het is een duurzame vorm van warmte die inwoners en bedrijven een extra optie biedt om van het aardgas af gaan. En dat is toch iets waar we met z’n allen naar streven in Nederland. Mooi dat deze doorbraak juist in de gemeente Leeuwarden mogelijk lijkt te worden. We maken dit initiatief voor duurzame aardwarmte dan ook graag mogelijk als gemeente. Een besluit waar we als Leeuwarden enorm trots op mogen zijn om onze stad nog verder te verduurzamen.”

Auteur:
Persbericht Warmte van Leeuwarden

Lees ook onze andere berichten