Met één muisklik het dichtstbijzijnde warmtenetwerk in beeld

Geplaatst op 27-06-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Woningcorporaties zijn op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad, maar moeten op weg daarnaartoe veel vragen beantwoorden. Is aansluiting op een warmtenet zinvol? Waar dan te beginnen? Is daarbij een slimme combinatie mogelijk met de activiteiten van collega-corporaties? Voor dit soort kwesties kan de sector nu gebruik maken van de Duurzaamheidskaart Woningcorporaties. Dit online hulpmiddel werd op 20 juni gepresenteerd door adviesbureau Atriensis op de Corporatiedag 2019.

 

Op weg naar een aardgasloze, CO2-neutrale wereld dient zich allereerst het probleem aan van de verspreide informatie. ‘Veel woningcorporaties vinden het moeilijk om relevante data te verzamelen,’ zegt Linda Groenen, partner bij Atriensis, het adviesbureau dat de Duurzaamheidskaart eind juni presenteerde. ‘Natuurlijk, ze hebben veel data over hun eigen woningvoorraad, zoals energielabels, installatietypes of het isolatieniveau. Maar het is vaak moeilijk die gegevens te combineren met vrij toegankelijke openbare gegevens, zoals het bezit van collega-corporaties, gas- en warmtenetten, warmtevisies van gemeenten en dergelijke. Maar combineer je die data wel, dan levert dat veel kansen op om concrete en slimme plannen te maken.’

 Atriensis reikt woningcorporaties daarvoor nu de helpende hand. Via een online GIS-toepassing kunnen ze snel – vaak al met één muisklik – antwoord krijgen op veelgestelde vragen als: ‘Welke van onze woningen liggen eigenlijk dichtbij verouderde gasleidingnetten? Welke warmtenetten zijn er, en waar kan ik daarop aantakken?’ Die informatie, online gepresenteerd in diverse kaartlagen, maakt het mogelijk om verantwoorde afwegingen te maken rond verduurzaming. En om eigen plannen af te stemmen op die van andere partijen, voegt Groenen daaraan toe. ‘Denk aan de gemeente, die een warmtevisie ontwikkelt. Aan netbeheerders en aan warmtebedrijven. Of aan andere corporaties, die natuurlijk met dezelfde vragen en afwegingen zitten.’

Atriensis stelt de kaart tegen een vergoeding beschikbaar; overigens ook aan andere partijen (gemeenten, warmtebedrijven, ketenpartners); dit wordt afgestemd met degene die een abonnement afsluit. Corporaties hoeven dus niet af te wachten tot informatie door gemeenten of andere partijen met hen wordt gedeeld. Groenen vervolgt: ‘De corporatiegegevens liggen er nu al. Veel informatie is geschikt om te delen, al zijn daarover wel goede afspraken noodzakelijk.’ Corporaties hebben vaak een grote kaart op kantoor hangen waarop hun eigen woningvoorraad en die van collega corporaties is aangegeven. Maar meestal is die kaart niet meer actueel en ook niet gecombineerd met andere relevante data, zoals aardgas- en warmtenetten. Digitaal werkt dan toch gemakkelijker.

 

Reacties
‘We kregen op de Corporatiedag veel positieve reacties,’ zegt Groenen. ‘De gedachten gingen ook meteen al verder: je zou ook data over bewonersparticipatie en de onderhoudsplanning kunnen toevoegen. Technisch kan dat allemaal. We moeten echter waken voor overkill. Door te veel data en veel kaartlagen loop je het risico dat je het overzicht weer kwijtraakt. Bij de verduurzamingsopgave gaat het nu allereerst over de veelgestelde vragen rond de waarschijnlijke warmtevisie en de bijpassende ingrepen.’

Ze adviseert woningcorporaties om vooral goed aangehaakt te blijven, nu gemeenten druk bezig zijn met het ontwikkelen van die warmtevisies. ‘Ik bespeur soms nog een afwachtende houding bij corporaties. Dat is begrijpelijk, want veel is nog onduidelijk. Maar ik zeg: doe actief mee. Durf door te rekenen tot 2050. Kom met een plan en actualiseer dat jaarlijks; kijk er gewoon naar met de kennis van nu. Houd de vinger aan de pols, ook om de marktpartijen die je duurzame oplossingen leveren, goed te kunnen benaderen, en eventueel gezamenlijk tegemoet te treden.’

Atriensis ondersteunt woningcorporaties vanaf 2006 als onafhankelijk adviesbureau voor vraagstukken op het gebied van energie en verduurzaming, onderverdeeld naar advies over dataverzameling, -beheer en -analyse, en naar advies over concrete verbeterprojecten. Met de Duurzaamheidskaart, waarin nu al 1 miljoen sociale huurwoningen zijn opgenomen, is daarbij een volgende stap gezet. Meer info: www.atriensis.nl en duurzaamheidskaart@atriensis.nl

Auteur:
Edwin Lucas

Lees ook onze andere berichten