Nieuw bestuurslid vertegenwoordigt aannemingsbedrijven

Geplaatst op 29-07-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Op 1 juni 2021 is Remco Holster van Visser & Smit Hanab aangetreden als bestuurslid van Stichting Warmtenetwerk. Hij vertegenwoordigt in het bestuur de aannemingsbedrijven in de warmtesector en kaart de uitdagingen aan die hier spelen. Zo zijn door de stijgende vraag naar warmtenetten snel verbeteringen nodig op het gebied van veiligheid, innovatie en regelgeving.

 

In het bestuur van Stichting Warmtenetwerk vervangt Remco sinds 1 juni Berno Kastelijns. Hij werkt voor Visser & Smit Hanab, een van de grotere aannemers in de warmtesector. Aannemers hebben grote belangen in de warmtesector en hebben onderwerpen die ze belangrijk vinden om te bespreken met de partijen in de hele keten. “Veiligheid, innovatie, normen en regelgeving zijn voor ons erg belangrijk. Ik wil graag praten over de zaken waar we last of juist gemak van hebben.”

 

Vraag stijgt
Nu al is 5 tot 10 % van de klussen van Visser & Smit Hanab gerelateerd aan de warmtesector. Dat percentage zal alleen maar groeien, denkt hij. “De vraag stijgt. Dat zit al een tijdje in de lucht en er wordt al een jaar of vijf veel gepraat over de aanleg van veel meer warmtenetten, maar we ziet nu dat het ook echt gerealiseerd wordt. Voor 2030 moet er nog heel veel gebeuren als je naar de afspraken kijkt. We hebben een flinke golf voor ons uit geduwd. Het is nu nodig om kennis te delen om 500.000 woningen in 2030 aangesloten te hebben op bestaande warmtenetten.”

 

Vakmensen
Stichting Warmtenetwerk is voor Holster een goede plek om uitdagingen binnen de sector te benoemen en samen te kijken naar oplossingen. “Nu we moeten opschalen, merken we echt dat we steeds moeilijker gespecialiseerde vakmensen  kunnen vinden. Daar moeten we als bedrijven in investeren.” Feit is dat er ondanks de nodige inspanningen een tekort aan arbeidskrachten blijft, denkt Holster. “Daarom moeten we ook op zoek naar andere oplossingen. Zijn er bijvoorbeeld slimmere producten die het werk makkelijker kunnen maken? Dat kan bijvoorbeeld een methodiek zijn om huizen op een andere manier aan te sluiten. We moeten zwaar inzetten op techniek en innovatie om het tekort aan vakmensen  op te kunnen vangen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld aan opdrachtgevers vragen of ze hun opdrachten kunnen spreiden. Als je mensen meeneemt in deze vragen, kom je sneller tot oplossingen.”

 

Samen kom je verder
“Ik kijk ernaar uit om samen met de leden en het bestuur van Stichting Warmtenetwerk de warmtetransitie te versnellen”, concludeert Holster. “Door samen te werken en kennis te delen én te borgen, dragen we het best bij aan de energietransitie.”

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten