Nieuw onderzoek naar de kansen van duurzame warmte in huurwoningen

Geplaatst op 03-07-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Verder lezen? Log in


Bent u persoonlijk deelnemer of is de organisatie waarvoor u werkt deelnemer van Stichting Warmtenetwerk? Dan is er een account voor u aangemaakt en kunt u inloggen met uw (zakelijk) emailadres. Lukt dit niet, neem dan contact op.

Indien u of uw organisatie geen deelnemer zijn, kunt u ook niet inloggen.
Klik hier om vrijblijvend informatie over deelnemerschap te ontvangen.
Woningcorporaties staan voor de opgave om alle woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij en CO2-neutraal te hebben gemaakt. Nieuw onderzoek van RVO.nl laat zien waar de kansen liggen om de bestaande huurwoningen van duurzame warmte te voorzien. De auteurs adviseren de mogelijkheden te verkennen om de onderzochte kleinschalige duurzame warmtetechnieken te combineren met lagetemperatuurwarmtenetten. Met een woningvoorraad van ruim twee miljoen huizen spelen woningcorporaties een sleutelrol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. De corporaties kunnen samen met gemeenten, huurders(verenigingen), netbeheerders en andere ketenpartners oplossingen realiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Parijse Klimaatverdrag en het Nederlandse Klimaatakko...
Auteur:
Lynsey Dubbeld

Lees ook onze andere berichten