Nieuw: Warmteprojectentool brengt partijen en kennis samen bij energietransitie

Geplaatst op 07-10-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Gemeenten, woningcorporaties en de warmtebranche hebben de handen vol aan de energietransitie, waarbinnen collectieve warmtesystemen een belangrijke pijler vormen. Stichting Warmtenetwerk heeft daarom de Warmteprojectentool ontwikkeld, in samenwerking met Talent voor Transitie. Dit hulpmiddel brengt partijen samen en bundelt alle beschikbare data. Nieuwe initiatieven kunnen zo leren van bestaande om tot een juiste keuze te komen.

 

Op dit moment zijn er al bijna 400 aangesloten warmtenetten in Nederland. Grote en kleinere netten die worden gevoed vanuit verschillende hoofdbronnen, met verschillende temperatuurniveaus. Voor verschillende situaties zijn er verschillende mogelijkheden voor (collectieve) warmtevoorziening. Er is behoefte aan een tool waarmee initiatiefnemers van collectieve warmtesystemen, waaronder woningcorporaties en gemeenten, informatie kunnen vinden die hen een stap verder helpt in hun plannen en de juiste keuze voor een specifieke wijk of situatie.

 

Warmteprojectentool
Stichting Warmtenetwerk biedt met de Warmteprojectentool een extra tool om initiatieven op gang te helpen en partijen te verbinden om onderling kennis te delen. De tool stelt initiatiefnemers in staat om eenvoudig het praktijkvoorbeeld te vinden dat het best aansluit, waarna je eenvoudig contact met betrokken partijen kunt leggen.

 

Een belangrijk onderdeel van de Warmteprojectentool is een geografische weergave van alle warmtenetten in Nederland, op een handige landkaart. Met de filterfunctie of een klik op de kaart, is informatie over het desbetreffende project direct toegankelijk. Verder geeft de tool antwoord op vragen zoals: Wie beheert welk warmtenet? Hoe groot is het? Uit welke componenten bestaat het net? In welke mate zijn bewoners betrokken bij de realisatie? Waar kan ik meer informatie vinden over het project?

 

Voor meer informatie: bezoek de Warmteprojectentool op www.warmtenetwerk.nl en voeg deze toe aan uw favorieten.

 

Over Stichting Warmtenetwerk
Stichting Warmtenetwerk zet zich in voor de energietransitie door samen met haar leden te werken aan duurzame collectieve warmte en koude. Leden komen uit de gehele warmteketen, van gemeente tot leverancier. De stichting richt zich op het verbinden van spelers in de warmteketen, het stimuleren van (onderlinge) kennisuitwisseling. Ook is de stichting uitgever van het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat inzicht geeft in de werking van warmtenetten en trends en ontwikkelingen in de warmtesector.

 

Over Talent voor Transitie
Talent voor Transitie biedt een Open Traineeship voor startende professionals met een intrinsieke motivatie de transitie te versnellen. In een periode van twee jaar zetten zij hun schouders onder uitdagende projecten bij verschillende organisaties. Tegelijkertijd volgen zij het ontwikkelprogramma voor professionele en persoonlijke groei. Zo creëert Talent voor Transitie een duurzame toestroom van professionals met een hart voor energie.

Lees ook onze andere berichten