Nieuwe bevoegdheid ACM warmtetarieven

Geplaatst op 13-02-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt de bevoegdheid om in te grijpen, wanneer het rendement hoger dan redelijk is, door de tarieven voor consumenten te beperken.

 

De taak van de ACM bleef tot nu toe beperkt tot het verzamelen en analyseren van de ontwikkeling van rendementen in de warmteleveringsmarkt. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) maakt het nu ook mogelijk voor de toezichthouder om in te grijpen “indien het rendement van een leverancier op al zijn netten gezamenlijk hoger is dan een door de raad van bestuur [van de ACM, red.] vast te stellen redelijk rendement”. De ACM kan “op termijn” het te hoog behaalde rendement laten verrekenen in de warmtetarieven voor consumenten [Energeia].

Lees hier de Kamerbrief

Lees ook onze andere berichten