Nieuwe brochure Aardwarmte in warmtenetten gelanceerd

Geplaatst op 29-01-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Vandaag vindt de Expertmeeting Masterplan Aardwarmte plaats. Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN organiseren deze expertmeeting voor alle warmteprofessionals en geïnteresseerden uit de branche. De laatste stand van zaken van het Masterplan Aardwarmte worden in o.a. een nieuwe brochure gepresenteerd en er zijn diverse interactieve werksessies. De zes thema’s uit het Masterplan staan hierbij centraal. De sessies worden verzorgd door alle partners van het Masterplan. Daarnaast verzorgt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een sessie waarin zij vertellen over de de stand van zaken, wetten en het landelijk beleid voor geothermie.

 

Brochure Aardwarmte in warmtenetten
Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het realiseren van de warmtetransitie is er een rol weggelegd voor aardwarmte in warmtenetten. Daarom hebben alle betrokken partijen een informatieve brochure samengesteld.
U vindt in deze brochure informatie over aardwarmte in warmtenetten en het mogelijke belang hiervan voor uw gemeente. Via deze brochure willen wij u een startpunt bieden in uw onderzoek naar wat aardwarmte voor uw gemeente zou kunnen betekenen. Aardwarmte en warmtenetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom kijkt deze brochure specifiek naar deze combinatie. Het gaat dan om warmtelevering voor woningen en gebouwen.

 

Bekijk meer over aardwarmte in warmtenetten op onze website via deze link. 

 

 

Lees ook onze andere berichten