Onderzoek effecten coronacrisis op warmtesector: Stimulerende maatregelen voor startinvesteringen in duurzame warmte nodig om de energietransitie te halen

Geplaatst op 07-05-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Persbericht – De warmtebranche heeft door de coronacrisis behoefte aan maatregelen om het investeringsklimaat voor duurzame warmte te verbeteren. Dat stelt Stichting Warmtenetwerk. Alleen zo kunnen de voorgestelde maatregelen voor de energietransitie ongehinderd doorgang vinden. Onderzoek wijst uit dat de warmtebranche zich zorgen maakt over het halen van de klimaatdoelstellingen.

 

Klimaatdoelstellingen kunnen we nog behalen met goede stimulans startinvesteringen

Uit het onderzoek wat Stichting Warmtenetwerk in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) uitvoerde onder haar eigen leden, komt een somber toekomstbeeld over het effect van de coronacrisis op het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen. De respondenten maken zich zorgen over het effect van de optelsom van o.a. de lage energieprijzen, verslechtering van het investeringsklimaat, vertraging van zowel kleine als grote projecten.

Erik Stronk, voorzitter bij Stichting Warmtenetwerk: “Het is van belang dat de overheid nu passende maatregelen treft om het investeringsklimaat in de warmtesector te verbeteren, plannen voor verduurzaming door laat gaan en vergunningsprocedures weer oppakt. We zien vooral maatregelen die toegang tot startinvesteringen stimuleren als katalysator voor duurzame warmteprojecten. Zo kunnen we de geplande uitbreidingen van het aantal nieuwe warmteaansluitingen tijdig en verantwoord samen realiseren. Dit is van belang tijdens én na de crisis.”

 

De staat van de branche

Uit het onderzoek blijkt dat de warmtesector (opwek, distributie en exploitatie) er momenteel goed voorstaat. De verwachte omzetdalingen in het tweede en derde kwartaal blijven beperkt. Resultaten voor het derde kwartaal zijn afhankelijk van het doorzetten van de voorgenomen nieuwe warmte-aansluitingen bij geplande projecten. De verwachting is wel dat het investeringsklimaat slechter wordt. Ongeveer een derde van de bedrijven maakt nu gebruik van de nieuwe, coronagerichte overheidsinstrumenten. Stronk: “Het gaat goed met de branche, dus wat ons betreft is dit juist hét moment om de voorgenomen warmtetransitie door te zetten. Wij kunnen en willen door, coronacrisis of niet. We zien enorm veel kansen om juist nu samen te gaan voor de klimaatdoelstellingen. Daarvoor zijn wel stimuleringsmaatregelen nodig die investeringen in warmteprojecten laagdrempelig maken. Als gevolg van de crisis zijn stimuleringsmaatregelen nu meer nodig dan ooit.”

 

Over het onderzoek

Stichting Warmtenetwerk heeft de inventarisatie van de NVDE op 14 april uitgezet onder haar 210 leden, waaronder aannemers, exploitanten, fabrikanten, ingenieursbureaus, onderzoeksinstituten, overheden en woningcorporaties. Het was onderdeel van een grotere inventarisatie binnen de hele energiesector. Het onderzoek vind je hier.

 

Over Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk is een platform voor spelers uit de duurzame warmtesector, van gemeente tot leverancier. In 2050 kan Nederland tot 75% van de warmtebehoefte voorzien met warmte uit klimaatneutrale bronnen. Door kennis en ons netwerk te delen, zetten we collectieve warmte op de kaart en versnellen we de energietransitie.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten