Doe mee aan de Open EnergieDag op 11 september 2021

Geplaatst op 14-06-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Uw collectieve warmteproject in de schijnwerpers

Met z’n allen zijn we dagelijks bezig om de wereld een stukje mooier te maken. We dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de warmtetransitie en daarmee ook aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. We zijn trots op de mooie projecten die onze branche realiseert!

Binnenkort krijgen wij (ú dus) de mogelijkheid om hier via een landelijk initiatief de aandacht op te vestigen. De warmteprojecten, waar u trots op bent of die u in de spotlights wil zetten, kunt u dan letterlijk aan een breed publiek laten zien. Dat is een mooie kans!

De NVDE start binnenkort de “Daar krijg je energie van”-campagne. Het doel is het versterken van (lokaal) enthousiasme en draagvlak voor de energietransitie. Het hoogtepunt in deze campagne is de Open EnergieDag op 11 september 2021. 

 

Open EnergieDag

Het idee: Door op één dag, 11 september 2021, op zoveel mogelijk plekken in Nederland de deuren te openen, wordt aan een breed publiek de mogelijkheid geboden om nader kennis te maken met collectieve, duurzame energieprojecten in de eigen omgeving. Dit draagt bij aan (lokaal) enthousiasme en draagvlak en biedt tegenwicht tegen de negatieve framing van verschillende duurzame technieken.

De Open EnergieDag is een initiatief van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie). De bedoeling is hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Het gaat hierbij niet om individuele woningen –  die kan men bezichtigen tijdens de Duurzame Huizenroute –  maar om grotere projecten.

 

Doelgroep PLUS

Met de Open EnergieDag wordt een breed publiek gemobiliseerd van geïnteresseerden in duurzaamheid, energie en de omgeving. Ook landelijke, provinciale en lokale politici behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. De bedoeling is, dat uw doelgroep een bezoek aan uw project als een inspirerend en leerzaam uitje ervaart, waarbij zij meer te weten komen over de voordelen van collectieve warmtesystemen en uw project daadwerkelijk kunnen ZIEN in een praktijksituatie. Uiteraard is de Open EnergieDag ook een mooie kans om uw relaties en potentiële opdrachtgevers uit te nodigen.

 

Landelijk en lokaal bereik

De informatie over de te bezoeken projecten komt op een website (nog in ontwikkeling) en de NVDE zoekt hiervoor landelijke media-aandacht. Met een communicatietoolkit worden de deelnemende bedrijven geholpen om zelf lokaal ruchtbaarheid te geven aan hun Open EnergieDag. Bedrijven bepalen zelf het programma op 11 september en zorgen voor de organisatie ter plaatse.

 

Laat u zien!

Welk(e) project(en) van uw bedrijf zouden die dag de deuren willen openen voor het publiek? Laat het ons weten door het aanmeldformulier voor de Open EnergieDag in te vullen. Graag ontvangen wij dit uiterlijk 1 juli retour via s.hoogendijk@warmtenetwerk.nl.

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Sandy Hoogendijk, telefoonnummer 06-22186742 of via hierboven genoemd e-mailadres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook onze andere berichten