Overstap naar warmtenet leidt tot 60% CO2-reductie

Geplaatst op 02-06-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Woningen die van een cv-ketel op gas overstappen naar stadswarmte stoten gemiddeld 60 procent minder CO2 uit. Dat blijkt uit cijfers over 2019 van Vattenfall Warmte Nederland. Inzet van stadswarmte en duurzame koude zorgden ervoor dat klanten van Vattenfall 253.592 ton CO2-uitstoot bespaarden in 2019. Ter vergelijking: er zijn 544 voetbalvelden met zonnepanelen nodig om die hoeveelheid CO2 te besparen.

 

“De verbeterde CO2-resultaten passen bij onze ambitie om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken”, licht Alexander van Ofwegen, directeur Vattenfall Warmte, toe. “We zetten elk jaar extra stappen om de bronnen verder te verduurzamen en transparant te zijn over waar onze warmte vandaan komt. Warmtenetten zijn voor bestaande woonwijken een belangrijk alternatief voor aardgas. Iedereen kan nu zelf vaststellen welke bronnen eraan te pas komen en hoe snel we die duurzamer aan het maken zijn.”

De hoogste besparingen werden behaald in Ede, Lelystad en Arnhem, waar reducties werden bereikt van respectievelijk 87, 84 en 81 procent. De regionale verschillen worden veroorzaakt door de verschillende warmtebronnen die worden gebruikt voor een warmtenet. Restwarmte van afvalverbranding, zoals onder meer in Arnhem en Rotterdam wordt ingezet, geeft goede resultaten, evenals de inzet van biomassa. Warmte van een gasgestookte energie centrale levert verhoudingsgewijs minder CO2-reductie op.

 

Warmte-etiketten

Vattenfall heeft voor elk warmtenet een warmte-etiket gemaakt. Daarop is te zien waarmee het water van de stadsverwarming op temperatuur wordt gebracht en in welke verhouding de verschillende bronnen worden gebruikt. Met de publicatie van het warmte-etiket wil Vattenfall zo veel mogelijk inzicht geven in de milieuvriendelijkheid van de geleverde warmte.

De warmtenetten worden steeds duurzamer. In 2018 leverde een overstap nog een besparing op van 54% ten opzichte van de gasketel. Dit jaar is dat gemiddeld 60%.

 

CO2-reductie per stad of regio

 

Almere

57%

Amsterdam-Zuid en -Oost

58%

Amsterdam-Noord en -West

57%

Arnhem, Duiven en Westervoort

81%

Ede

87%

Leidse Regio

45%

Lelystad

84%

Nijmegen 

71%

Rotterdam

74%

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten