Persbericht VvE Bond Amsterdam: “Gemeente doe je VvE-huiswerk, we helpen graag mee”

Geplaatst op 20-03-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Bijna 60% van de woningen in Amsterdam valt onder een Vereniging van Eigenaren. Het verduurzamen van deze gebouwen is een juridisch moeras. De VvE-bond maakt zich zorgen over de adviezen die VvE’s ontvangen: “We vrezen dat de regels van de VvE, ook wel de splitsingsakte, de verduurzaming dwarsbomen. Die regels aanpassen is schier onmogelijk, vooral in de wat grotere VvE’s”, aldus Maikel van Leeuwen, voorzitter van de VvE bond.

 

Hij vervolgt “We hebben de wethouder een liefdevol advies gestuurd. Ik zeg liefdevol, omdat we de doelen steunen van wethouder Zita Pels. Maar we vragen de gemeente ook om zo snel mogelijk intern de juridische kennis bij te spijkeren” De Bond wil dat de gemeente alleen adviseert over juridisch ‘veilige’ maatregelen. Dus aanpassingen aan het gebouw die juridische gezien gewoon mogen. “Er is veel huiswerk en wij helpen daar graag bij”. De gemeente adviseert VvE’s over de technische kant van bijv. stadsverwarming of warmte-/koudeopslag. “Maar die juridische kant, daar gaat het nu mis”. Maatregelen die voor VvE’s juridisch wél veilig zijn moeten met kracht doorgaan. Wel kan de financiering veel toegankelijker en eerlijker. Ook vragen we de gemeente om bij het Rijk aan te dringen op het versimpelen van de regels en financieringsmogelijkheden voor VvE’s.

 

Vragen aan gemeente
We vragen de gemeente om intern juridische kennis over VvE’s zo snel mogelijk bij te spijkeren. Die is in deels al extern beschikbaar, alleen ze wordt bij het gemeentelijk beleid en uitvoering niet altijd gebruikt. Daardoor komt onnodig extra druk te staan op de amateur bestuurders van VvE’s. Voor de te pauzeren ingrijpende verduurzamingsadviezen kan al veel aan voorbereidingen worden gedaan. Dat helpt om straks meer tempo als het Rijk de regels heeft versimpeld. Onder meer dringen we aan op het verkrijgen van meer zicht op het proces om een geheel gebouw aan te pakken.

 

Amsterdam Europees VvE-kampioen, €115 miljard aan vastgoed 
De VvE Bond vond geen andere stad in de EU met meer VvE woningen dan Amsterdam. Van alle huizen in Amsterdam hoort circa 57% bij een VvE. Waren er in 1959 minder dan 60 VvE’s, inmiddels zijn het er circa 22.000. Deze verenigingen worden zichzelf bestuurd, de gekozen bestuursleden zijn amateurs. Samen zijn ze verantwoordelijk voor gebouwen ter waarde van zo’n €115 miljard.

 

VvE Bond Amsterdam 
De VvE Bond, een vereniging van bestuursleden van Verenigingen van Eigenaren werd begin 2022 opgericht als informele vereniging voor en door VvE-bestuursleden. Inmiddels vormen we een verbinding tussen enkele honderden VvE’s met vele duizenden woningen. De belangstelling voor de Bond bleek veel groter dan de initiatiefnemers dachten. Komend voorjaar zetten we daarom de stap naar een vereniging met statuten. 

 

Lees hier het volledige bericht van VvE Bond Amsterdam, met daarin het Ongevraagd Liefdevol Advies aan de gemeente Amsterdam en diverse praktijkvoorbeelden en verhalen van diverse VvE’s

Lees ook onze andere berichten